Småskaligt fiske av braxen – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på Guldhaven Pelagiska, i ett pressmeddelande.

Småskaligt fiske, och speciellt kustnära småskaligt fiske, är en viktig kulturbärare i byarna längs norrbottenskusten. Så länge det funnits folk här har det bedrivits ett kustnära fiske.

– Det är ett kulturarv. Min farfars far fiskade braxen och nu är det jag som tar med barnen ut en vacker sommarkväll för att vittja braxenfällorna. När det är stor fångst fyller vi båten med sprattlande fisk, säger Axel Nordmark, yrkesfiskare från Luleå.

Andra har inte samma tradition av att fiska just braxen utan får istället nya erfarenheter tack vare projektet Baltic Fish, som är ett unikt samarbete mellan nordiska miljöorganisationer, fiskare, fiskproducenter, myndigheter och forskare för att skapa bra förutsättningar för ett hållbart fiske av braxen och id. Fredrik Persson, också han yrkesfiskare från Luleå, berättar:

– Det här braxenfisket är ett nytt fiske för oss. Det är spännande på många sätt. Vi får lära oss något nytt om en fiskart vi aldrig har fiskat tidigare, samtidigt som det ger oss ytterligare ett ben att stå på ekonomiskt. Dessutom gynnar det både miljön och andra arter att vi fiskar från braxenbestånden som är enorma!

Det kustnära småskaliga fisket är det som går att utveckla i Sverige, menar Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska, som samarbetar med myndigheter, forskare, miljöorganisationer och med näringslivet för att utveckla fisket av braxen och id längs kusten.

– Det är här det finns resurser som vi idag inte tar hand om. Det finns potential att utveckla nya inhemska livsmedel och skapa nya arbetstillfällen. Det kustnära fisket har framtiden för sig.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!