Fiskburgare

Ett sätt att äta fisk är att grovmala den på samma sätt som vi gör med kött när vi gör köttfärs. Av fiske får vid då fiskfärs. På det sättet kan vi utnyttja fisk som det kanske annars är lite besvärligt eller ovant att äta som exempelvis mört, sarv, id och brax.

Braxburgare har exempelvis provats på olika skolor inom ramen för projektet Resursfisk. Det hela ska ha fallit väl ut. Utvecklingen av braxburgarna har utgått från fisket i Mälaren:

– Vi har utgått från yrkesfisket i Mälaren, som har en relativ bra lönsamhet jämfört med skärgårdsfiskarna, och den huvudsakliga bifångsten i fisket i Mälaren är braxen, säger Jonatan Fogel.

Just nu fokuserar projektet på att ta fram en regional produktionslina som marknaden framgent kan ta över.

– Det ser bra ut. Intresset är stort, inte bara i Mälaren. Vår förhoppning är att yrkesfisket kan ta ett steg till och investera i maskiner för att bredda ledet och öka lönsamheten, säger Jonatan Fogel.

Braxen är inte en fisk som enkelt låter sig fileas, utan tanken är att maskinerna ska avlägsna benen och mala köttet till en fiskmassa som sedan kan formas till olika typer av produkter.

– Vi har testat att göra fiskburgare av massan för att kunna ha en konkret produkt att prata om, men det finns många andra möjligheter. Smaken är alldeles förträfflig så länge du hanterar fisken på rätt sätt. Jag skulle likna den vid abborre i smaken.

I ett annat projekt som också syftar till att öka användningen av underutnyttjade arter, Baltic Fish, har idburgare utvecklats på Gotland. Idburgare säljs redan nu kommersiellt av Gutefisk. Projektet har också tagit fram flera produkter av braxen:

-Sedan vi lanserade de nya produkterna har vi fått ett fantastiskt gensvar, lång över förväntan säger Emma Gabrielsson som är projektledare på Race For The Baltic, en av organisationerna som står bakom den nya miljösatsningen.

Det var tidigare i år som produkter gjorda på fiskfärs från karpfiskarna braxen och id först kom ut på den svenska marknaden. Bakom satsningen, som i ett första steg riktar sig till storkök i landets kommuner och skolor, finns ett gediget miljötänk. Projektet arbetar för att hela produktionskedjan – från fångst till tallrik – ska vara hållbar.

I Finland finns det redan idag mörtburgare och det vore också möjligt att tillverka i Sverige.

Vanligt idag är att göra fiskburgare på lax eller helt enkelt lägga en bit panerad torsk, pollock, sej eller en bit fiskpinne i ett hamburgerbröd och lägga till lite sås och kryddor

Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!