Litauens största fiskebåtar 2021

Litauens fiskeflotta är i likhet med fiskeflottorna i de andra baltiska staterna indelad i  en fjärrfiskeflotta som i detta fall består av ett antal stora fabrikstrålare med svenska (Magnus Roth) och nederländska ägare (PP Group) och ett par räktrålare som ägs av isländska Reyktal via ett dotterbolag. Räktrålarna fiskar i Nordatlanten och fabrikstrålarna i Nordatlanten samt utanför Västafrika.

Dessutom finns det  en grupp trålare som fiskar sill och skarpsill i Östersjön kommit med på listan. De största av dessa ägs av Banginis UAB (som ägs av Algirdas Aušra) och är i huvudsak köpta begagnade från Danmark. Banginis UAB fiskar främst skarpsill och sill för fiskmjölstillverkning och landar därför det mesta i Skagen i Danmark. Algirdas Aušra ingår i styrelsen för FF Skagen Fond som är huvudägare i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S.

KL 749 Margiris. Fotograf okänd.

Största fiskebåtarna i Litauen efter tonnage år 2021, namn, bruttoton, ägare

  1. KL 855 Margiris, 9 499, Klaipeda, Atlantic High Sea Fishing UAB (PP Group)
  2. KL 870 Ieva Simonaityte, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB (Magnus Roth)
  3. KL 872 Simonas Daukantas, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB (Magnus Roth)
  4. KL 926 Lokys, 2 772, Klaipeda, Marlinas UAB (Reyktal)
  5. KL 759 Nida, 1 943, Klaipeda, Atlantic High Sea Fishing UAB (PP Group)
  6. KL 898 Taurus, 1 780, Klaipeda, Marlinas UAB (Reyktal)
  7. KL 886 Gilija, 543, Klaipeda, Banginis UAB (Algirdas Aušra)
  8. KL 904 Inse, 442, Klaipeda, Banginis UAB (Algirdas Aušra)
  9. KL 856 Minge, 378, Klaipeda, Banginis UAB (Algirdas Aušra)
  10. KL 788 Tove, 296, Klaipeda, Banginis UAB (Algirdas Aušra)

PP Group (Parlevliet & van der Plas) är ett av världens största fiskeriföretag och Atlantic High Sea Fishing UAB är ett helägt dotterbolag.

Ägare av Baltanta UAB är formellt Lispa Holding SL i Spanien som ägs av Oberon Holdings Ltd. Det finns flera företag med detta namn och vilket det är förefaller något oklart men troligen handlar det om ett bolag i Belize där den i Norge bosatte svensken Magnus Roth sannolikt är den slutliga ägaren. Tidigare stod Three Towns Capital i Hong Kong som ägare. Detta bolag ägs av Magnus Roth. Systerbolag till Lispa Holdings SL är Katla Seafood Canarias SL, Rainbow Reefers Las Palmas SL (som båda fortfarande ägs av Three Towns) samt Elena Shipping Co Ltd, Stagira Shipping Co Ltd och Karitena Marine Co Ltd som samtliga är baserade på Cypern. Via ett holdingbolag på Cypern, Urakaro Holding Ltd. ägare Magnus Roth också flera företag i Norge.

De två litauiska båtar som Baltlanta UAB äger, KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas sköts av isländska Uthafsskip ehf. Intressenter i Uthafsskip eh är Haraldur Jonsson och Haraldur Reynir Jonsson. I styrelsens sitter också Marinella R Haraldsdottir och Gudmunda Thorunn Gisladottir.

KL 870 Ieva Simonaityte. Bild: Baltlanta

Enligt ryska skeppsregistret äger Baltlanta UAB också fiskebåten Archimedes (tid. Kovas) på 5 955 bruttoton som är flaggad i Angola. Den fiskar i Angolas vatten eller utanför Västafrika.

Stagira Shipping äger fiskebåten Rey på 1 247 brutoton som är flaggad i Belize. Den sköts av Fairwind Shipmanagement Ltd. Trots att det faktiskt är en fiskebåt är Rey klassad som ett fraktfartyg och kanske används båten så. Fairwind Shipmanagement är ett ryskt företag med adress i St. Petersburg och vars hemsida saknar all form av egentlig information. Enligt Marinetraffic ligger båten i Las Palmas.

Star SKN 151 (tidigare Aras) på 4 378 bruttoton som tidigare ägts av Baltlanta är hemmahörande i Cook Islands. Vem som äger den är mycket oklart, Den finns inte i ryska skeppsregistret eller i något av de stora klassningssällskapens skeppsregister. Star SKN 151 har legat i Las Palmas sen 2018 och verkar inte användas. Grange Bay (tidigare Balandis) på 5 953 bt är enligt Marinetraffic hemmahörande på St. Kitts & Nevis och ska befinna sig i Sharjah i Persiska viken men de uppgifterna stämmer inte, då Grange Bay skrotats i Aliaga i Turkiet.

Marlinas UAB är ett dotterbolag till Reyktal Thjonusta ehf på Island och bedriver räkfiske i Nordatlanten. Bolaget har också räktrålare i Estland och Lettland.

Källor. DNV:s fartygsregister, EU:s skeppsregister, Ryska skeppsregistret

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!