Havsabborre – yrkesfiske och odling

Havsabborre (Dicentrarchus labrax) eller på engelska european bass (seabass) förekommer lokalt längs den svenska västkusten, framför allt i Bohuslän. Som vissa andra sydliga arter påträffas den ibland där varmvatten släpps ut, t.ex. vid Ringhals (Bua, Halland). Arten har påträffats även i Öresund och i Östersjön så långt norrut som vid Aspöja i Östergötlands skärgård. Därutöver finns havsabborre från södra Norge söderut längs Atlantkusten till Senegal samt i Medelhavet och Svarta havet. De havsabborrar (sea bass, white salmon, european bass) som finns i svenska fiskdiskar är odlade i södra Europa.

Havsabborre. Bild: Jonathan Couch. Public domain

Som vild lever havsabborre i kustnära marina miljöer och flodmynningar. Under sommaren uppehåller den sig från ytan ned till 10 meters djup, på vintern ned till ett djup av 100 m. Unga havsabborrar uppträder ofta i stim, medan större individer lever mer solitärt. Havsabborre är en aktivt jagande rovfisk som äter strandkrabbor och andra kräftdjur, fiskar (särskilt tobisfiskar) samt havsborstmaskar och blötdjur. Leken försiggår från december i södra delarna av utbredningsområdet till så sent som i juni runt Brittiska öarna. Kan bli upp till cirka 100 cm lång men är vanligen kring 50 cm.

För konsumtion är det vanligast med odlad havsabborre men den fiskas också i ett riktat fiske i större delen av utbredningsområdet. Det anses vara en mycket god matfisk och det är en populär fisk i fritids- och sportfiske. Frankrike, Italien och Egypten är de länder som landar mest. Som mest har cirka 10 000 ton per år landats i Europa. Fisket i norra Europa är begränsat och har minskat med åren. I irländska vatten är yrkesfiske efter havsabborre förbjudet. Som helhet betraktas dock beståndet som hållbart. Odlingen sker främst i Grekland och Turkiet men även i Spanien, Italien, Egypten, Kroatien, Cypern, Portugal, Frankrike, Slovenien och Storbritannien.

Havsabborre började odlas på 1960-talet. Då skedde odlingen nästan uteslutande i laguner och saliner läng med kusterna på Iberiska halvön, i Frankrike och Italien. 2018 producerades cirka 197 000 ton i odlingar. Det är den tredje mest odlade fisken i Europa efter lax och guldsparid.

Även om havsabborre förekommer i svenska vatten och kommer att bli vanligare med stigande havstemperaturer är det knappast aktuellt med något yrkesfiske efter arten. Det är knappast lämpligt att odla den på våra breddgrader heller.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!