Sportfiskarnas hyckleri

Det är ett välkänt och välbelagt faktum att delar av den svenska östkusten har ett allt för stort fritidsfiske  som orsakar ett överfiske av rovfiskar som gädda, gös och abborre. Detta är belagt från Bottenhavet såväl som från Blekingekusten och på många andra håll. En konsekvens av detta är en kraftig ökning av mängden spigg. Detta har föranlett myndigheterna i Sverige att föreslå förbud mot fiske i ett antal kustnära områden intill land. Åtgärder som bland annat slår mot fritidsfisket och sportfisket.

Detta har föranlett Sportfiskarna att gå emot flera av förslagen. Som vanligt skyller på på någon annan. I detta fall yrkesfisket. De vill gärna förbjuda allt yrkesfiske och framförallt vill de förbjuda Sverige mest miljövänliga, klimatvänliga och hållbara fiske. Trålfisket på sill. De vill inte ha några fiskeförbud som drabbar deras privilegierade medlemmar utan vill bara inskränka försörjningsmöjligheterna för de som faktiskt lever på fiske, yrkesfiskarna.

Sportfiskarnas inställning är helt orimlig, de vill att nöje ska prioriteras framför livsmedelsförsörjning. Ty även industrifiske är fiske för konsumtion då fiskmjölet går till produktion av lax. Detta möjliggör att miljögifterna i sillen/strömmingen från Östersjön kan rensas bort på effektivt sätt och att vi sedan kan äta nyttig och giftfri lax från Norge. Nöje ska inte prioriteras framför arbete och livsmedelsförsörjning.

För rättvisans skull ska jag väl också säga att Sportfiskarna också framför några bar åsikter och krav såsom kraftfulla förvaltningsåtgärder mot skarv och säl, utökad övervakning av kustmiljön med särskilt fokus på fiskbestånden samt reglering av garnfisket på grunt vatten. Det enklaste i det fallet är väl sannolikt att rakt av förbjuda fritidsfiske med garn.

Men det mest kännetecknade är deras hyckleri. Sportfiskare gör enligt dem i princip aldrig fel och är oskyldiga till allt.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!