Räddningsplan för torsken ska baseras på senaste forskningen

Lobbyorganisationen FishSec har startat ett tvåårsprojekt för att hjälpa Östersjöns kollapsade torskbestånd att återhämta sig. Projektet Return of the Cod, som delfinansieras av Postkodstiftelsen, kommer både ta fram förslag till en räddningsplan för torsken och analysera de socioekonomiska effekterna planen beräknas föra med sig. Förslagen kommer sedan presenteras för beslutsfattare i hela Östersjöregionen.

Torsken är den viktigaste rovfisken i Östersjön och den spelar en viktig roll i havets ekosystem. Under decennier har det stora östra torskbeståndet minskat dramatiskt. Förutom historiskt överfiske och fortsatt stora otillåtna utkast av oönskade torskar har beståndet drabbats av matbrist, parasiter och syrefattiga bottnar, vilket bland annat lett till att östra beståndet idag bara leker på en känd plats – i Bornholmsdjupet norr om Bornholm.

Därför är det viktigt att komma överens om och genomföra åtgärder, baserade på bästa tillgängliga forskning, för att underlätta återväxten av det östra torskbeståndet. Dagens magra torskar och kollapsade bestånd är ett hårt slag för havets ekosystem, alla fiskare och kustsamhällen runt Östersjön.

-Det här projektet inkluderar samarbetspartner i alla åtta EU-länder som är delaktiga i förvaltningen av Östersjön. Vi startar med att ta fram två forskningsrapporter – en litteraturöversikt om torsken och en socioekonomisk analys – som ska utmynna i en rad konkreta förslag för att underlätta torskens återväxt. Förslagen kommer att utgöra basen för ett omfattande påverkansarbete riktat mot ansvariga politiker och tjänstemän i respektive EU-land”, säger Cornilla von Plomgren, tf kanslichef på FishSec, i ett pressmeddelande.

Östersjön är ett av världens mest studerade hav, vilket gett avtryck i forskningen. Det finns också många bra målsättningar och regler för förvaltning av både havsmiljö och fiskbestånd. Det som saknas är åtgärder som omsätter forskningsresultaten i konkreta åtgärder för att nå målsättningarna. Stödet från Postkodstiftelsen gör det möjligt att ta fram en återhämtningsplan för Östersjötorsken, en plan baserad på en ekosystembaserad fiskförvaltning som gynnar torsken men även samspelet mellan olika organismer i Östersjön.

-Att hjälpa den östra Östersjötorsken att återhämta sig är oerhört viktigt. Både för balansen i ekosystemet men också för att möjliggöra hållbart fiske som också gynnar människorna i regionen. Vi är därför glada att stötta FishSec i deras arbete att bistå beslutsfattare med relevanta underlag så att de kan ta de beslut som behövs för att möjliggöra ett starkt torskbestånd i Östersjön, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Vad som ska göras i projektet är dock lite oklart då det inte någon stans i det material jag kunnat hitta finns några exempel på konkreta åtgärder. En plan för ekosystembaserad förvaltning är bara em massa floskler och har ingen konkret betydelse så länge skarvjakt och säljakt i stor skala inte genomförs. Något som inte är möjligt så länge EU;s lagstiftning ser ut som den gör. En återhämtningplan för torsken har noll möjligheter att lyckas så länga inte klimatförändringarna och övergödningen stoppas. Med andra ord är det så här långt inte nåt annat än en massa prat och svammel. Så frågan är vad pengarna ska gåt till?

Kanske till ytterligare ett gäng pratkvarnar och lobbyister var verksamhet enbart går ut på att de själva ska ha försörjning? Eller kanske till en gäng byråkrater och forskare som i Sportfiskarnas anda vill avskaffa allt yrkesfiske och behålla all fisk för överklassen i Stockholm? Det brukar vara det som Sportfiskarna menar med ett hållbart fiske. Sportfiskarna är en av de organisationer som står bakom Fishsec och dess byråkrater och lobbyister.

Och jag kan nog redan nu säga vilka förslagen från projektet kommer att bli. De kommer att föreslå ett stop för allt trålfiske i marina skyddsområden, ett stopp för det storskaliga pelagiska trålfisket, flyttad trålfiskegräns, Det behövs inte en massa pengar för att förstå att de kommer att föreslå dessa helt meningslösa åtgärder som inte på något sätt kan rädda torsken.

De kommer inte att föreslå det som verkligen kan tänkas fungera enligt den senaste forskningen:

  • Spiggfiske
  • Ökat skarpsillsfiske
  • Säljakt
  • Skarvjakt

Läs också:

De organisationer som står bakom Fishsec är Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och WWF. Ingen av dem har nåt bra rykte eller nån trovärdighet när det gäller just fiske. Finansiärer är till stor del stiftelser som kontrolleras av överklassintressen och byråkratintressen i Stockholm. En del av dem grundade av skattesmitare och fifflare.

Det hela illustreras väl med det faktum att den nuvarande kanslichefen för Fishsec är från eller ingift i en adlig släkt som en gång i tiden delvis blev rik på olagligheter såsom tesmuggling och olagliga och mycket riskfyllda finanstransaktioner såväl som andra mer lagliga och mindre riskfyllda affärer. Cornilla von Plomgren bär naturligtvis inget ansvar för sina eventuella eller sin mans förfäders (hon kan ju också vara gift von Plomgren) tveksamma handlingar men hon är ett typexempel på den överklasskoppling som finns i Fishsec och i alla fall i två av de tre organisationer som utgör Fishsec (Sportfiskarna och WWF).