Sportfiskarna talar med kluven tunga

Två representanter för Sportfiskarna stod på Östersjöfiske 2020 och hävdade att de hade gemensamma intressen med kustfiskarna. Samtidigt sa de att eftersom fisket för nöjes skull omsätter mer pengar än det småskaliga kustfisket så måste nöjesfisket (sportfisket) prioriteras om det råder konkurrens om resursen.

Sportfiskarna är inte kustfiskarnas allierade. De är kustfiskarnas fiender. Om sportfiskarna fick som de ville skulle kustfiskarna inte få fiska lax, öring, abborre, gös och gädda. Kanske inte ens flundra. Det är uppenbart att Sportfiskarnas engagemang för kustfisket är falskt.

I sin vision i sin vision Hållbart fiske i friska vatten – för alla för perioden 2019-2024 under rubriken Sportfiske är den ledande fiskenäringen i Sverige säger Sportfiskarna bland annat att:

  • Sportfiske och fisketurism är prioriterat i vatten med frifiske och det enda fritidsfisket på grunt vatten närmast kusten.
  • Gädda och öring är reserverade för sportfiske.

Det innebär bland annat att det av Sportfiskarna i ord omhuldade småskaliga kustnära fisket ska få stå tillbaka. Dessutom innebär det att den andra delen av fritidsfisket, fisket med mängdfångande redskap eller husbehovsfisket inte ska få ske på grunt vatten. Dvs en stor del av de 1,6 miljoner fritidsfiskarna skall inte få bedriva sitt fiske.

Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén skrev följande i en ledare i Svenskt Fiske nr 3 2018:

Att långsiktighet och tålamod ger resultat har vi nyligen fått exempel på. HaV har, efter ett regeringsuppdrag, presenterat en rapport som tydligt öppnar för ett selektivt fiske där sportfiske i många fall kan bli den enda tillåtna fiskemetoden på strategiskt viktiga platser. Det i sin tur gör att vi snabbt närmar oss ett läge som förbundet arbetat för i många år: vissa arter, som gädda, abborre och öring kan i stort sett bli rena sportfiske-fiskar.

Själva idéen om att vissa arter ska kunna förbehållas sportfiske eller för den delen yrkesfiske är inte ny. I USA har bassen, som utgör basen för en miljardindustri på redskapssidan, sedan decennier bara fått fiskas med spö. Ålen är ju, för att skydda arten, i princip reserverad för ett begränsat yrkesfiske. Skarpsillen är en art som nästan bara landas inom det traditionella yrkesfisket.

I motsvarande mån har vi i många år krävt att exempelvis vildlaxen ska förbehållas sportfisket. Det ger ett uttag som inte hota bestånden och är samhällsekonomiskt klart lönsamt!”

Samma argumentation upprepades i Svenskt Fiske nr 5 2018. Sportfiskarna vill stänga ute det småskaliga kustfisket från en stor del av det fiske de bedriver idag. Som fiske av lax, abborre och gädda. Dessutom vill de inte att kustfiskarna ska fiska öring.

Om Sportfiskarna får som de vill kan alla som inte själva fångar sin abborre, gädda eller öring, eller lax i Mörrumsån eller en norrlandsälv känna sig blåsta på lokalt fångad fisk såvida en inte köper fisk av sportfiskare svart. När det gäller lax får vi alla hålla till godo med norsk eller kanske chilensk odlad. Det enda som sportfiskarna vill är att reservera så mycket fiske som möjligt för sig själva. De vill att fiske ska vara ett nöje, inte en matresurs.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!