Kjeldsenkoncernen – Gitte Henning A/S, Nordstrand Fiskeri och August A/S

Gitte Henning A/S som är Danmarks största fiskeriföretag med enbart inhemsk verksamhet och därmed ett av Europas stora fiskeriföretag ägs av Henning Kjeldsen. Hans fru Birthe Kjeldsen äger Nordstrand Fiskeri AB som har två fiskebåtar och demersala fiskerättigheter.

Nordstrand Fiskeri ApS äger 50% i HG 352 Polaris ApS som äger en båt med demersala fiskerättigheter. Kim Folmer Pedersen äger den andra halvan av företaget. Ytterligare ett företag har sin adress hemma hos familjen Kjeldsen, det är August A/S som formellt ägs av Kim Folmer Pedersen men i detta sammanhang bör betraktas som en del av Henning Kjeldsens fiskeriimperium. August A/S innehar en fiskebåt med demersala fiskerättigheter. Henning Kjeldsen äger också 51% i P/R Frida Amalie L 549 som äger en fiskebåt som ägnar sig åt demersalt fiske.

Gitte Henning A/S har både pelagiska och demersala fiskerättigheter med sina 7 fiskebåtar.

Ursprungligen grundades koncernen av Erik Kjeldsen, far till Henning Kjeldsen. Det skedde 1966 i Grenå geniom att han beställde ett nybygge. 1969 flyttade Erik Kjeldsen med familj till Thyborøn. Själva bolaget Gitte Henning A/S bildades dock så sent som 2006 genom fusion av flera äldre fiskeriföretag, Gitte H A/S , Betty Børsmose A/S och Gitte Henning L 349 A/S. Därefter har ytterligare en rad företag fusionerats in i Gitte Henning A/S.

Gitte H A/S bildades som Shannon E 567 A/S och köptes av familjen Kjeldsen år 2004, Gitte Henning L 349 A/S grundades av familjen Kjeldsen och Betty Børsmose A/S övertogs troligen i samband med fusionen.

Kjeldsenkoncernen är Danmarks största innehavare av fiskerättigheter och en av få företagsgrupper inom fisket som har både pelagiska och demersala fiskerättigheter.

Innehav av danska pelagiska fiskerättigheter i % av hela kvoten per art, art, andel

 • NVG-sill, 23,54%
 • Nordsjösill, 19,54%
 • Sill SK, 25,30%
 • Sill västra Östersjön, 1,46%
 • Sill östra Östersjön, 1,46%
 • Makrill EUI, 18,80%
 • Makrill färöisk zon, 20,78%
 • Blåvitling EUI, 24,22%
 • Blåvitling färöisk zon, 40,12%
 • Skarpsill Nordsjön, 10,17%
 • Skarpsill SK, 8,07%
 • Skarpsill Östersjön, 18,63%
 • Tobis, 13,22%
 • Vitlinglyra, 4,51%
 • Trynfisk, 33,70%

Innehav av danska demersala fiskerättigheter i % av hela kvoten per art, art, andel

 • Torsk Nordsjön, 11,25%
 • Torsk Skagerak, 8,32%
 • Torsk Kattegatt, 2,33%
 • Torsk västra Östersjön, 0,70%
 • Torsk östra Östersjön, 1,10%
 • Torsk DØX, 0,70%
 • Sej, 9,35% (mørksej)
 • Kolja Nordsjön, 16,45% (kuller)
 • Kolja SK, 11,69% (kuller)
 • Kummel, 12,60% (kulmule)
 • Marulk, 12,97% (havtaske)
 • Tunga SKØ, 22,02%
 • Tunga Nordsjön, 10,00%
 • Rödspätta Nordsjön, 8,61%
 • Rödspätta Skagerak, 11,60%
 • Rödspätta Kattegatt, 4,54%
 • Rödspätta Östersjön, 0,25%
 • Piggvar/Slätvar, 11,11%
 • Kräfta Nordsjön, 5,66% (jomfruhummer)
 • Kräfta Nordsjön norsk zon, 6,87% (jomfruhummer)
 • Kräfta Skagerak, 2,45% (jomfruhummer)

Gitte Henning A/S redovisar inte omsättning men företaget bör ha en omsättning i samma storleksordning som Astrid Fiske AB, dvs nånstans kring 40-60 miljoner euro. Koncernen har cirka 30 anställda.

Genom sin stora expansion de senaste 10 åren anses Henning Kjeldsen, hans fru och flera andra ha brutit mot danska lagar kring kvotkoncentration genom bland annat bulvanförhållanden. Totalt har 10 personer åtalats, däribland en revisor och en advokat.

Källor: CVR, Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister, Årsredovisningar

Läs mer:

Förutom nämnda bolag går det också att argumentera för att Karen Nielsen ApS och Lynge Fiskeri ApS skulle kunna vara bulvanföretag med Henning Kjeldsen som egentlig huvudintressent. Jag har valt att inte räkna dessa bolag då de inte har någon Kjeldsen i styrelsen och inte delar adress med Gitte Henning A/S eller Henning Kjeldsen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!