Hirtshalsfiskarna – Rederiet Ruth A/S

Rederiet Ruth A/S är ett av de fyra stora fiskeriföretagen i Hirtshals. Moderbolag i koncernen är GTM Holding ApS som till 100% ägs av Gullak Arngrimsson Madsen som ursprungligen kommer från Färöarna. I styrelsen för bolaget sitter Annfinn Vitalis Hansen som är en advokat bosatt på Färöarna, Olav Pedersen, Christian Olesen, Tove Bech Madsen och Gullak Arngrimsson Madsen.

För närvarande äger Rederiet Ruth A/S bara två mindre fiskebåtar, S 564 Roxen och HG 200 Gullfinnur. De är i praktiken att betrakta som kvotbåtar. Rederiet Ruth A/S har precis sålt sin stora fiskebåt men väntar på leverans av en ny HG 264 Ruth. Leverans från Karstensens Skibsværft är planerad i juni 2021 men en viss försening är nog trolig.

HG 264 Ruth. Bild: Karstensens

Antalet anställda i bolaget är cirka 30 personer. Företaget gjorde en vinst på 150 miljoner DKK år 2019 och hade bokförda tillgångar på 1 121 miljoner DKK varav 423 miljoner DKK i fiskerättigheter, 285 miljoner DKK i fiskebåtar och 346 miljoner DKK i likvida medel.

Andel av fiskerättigheterna för Rederiet Ruth A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 21,0%
 • Sill Nordsjön, 11,2%
 • Sill Skag/Katt, 6,9%
 • Makrill, 17,6%
 • Makrill färöisk zon, 14,2%
 • Makrill norsk zon, 17,6%
 • Brisling Nordsjön, 1,6%
 • Tobis, 2,6%
 • Blåvitling, 22,7%
 • Blåvitling färöisk zon, 18,1%
 • Hästmakrill, 25,1%
 • Havgalt, 5,8%

Total IOK-andel, 6,5%

GTM Holding ApS är också moderbolag för flera företag som inte är fiskerirelaterade såsom Rent Miljø-Sapolux ApS, Kolan ApS och Simag ApS. Dessutom är GTM Holding ApS och Rederiet Ruth A/S delägare med 40% av kapitalet och rösterna i Investeringsselskabet af 5 oktober 2012 ApS som i övrigt har de färöiska bolagen Enniberg P/f och Holm Sp/f samt B. Martinsen Holding ApS som delägare.

Investeringsselskabet af 5 oktober 2012 ApS har dotterbolagen Norriq BPO A/S, Norriq Invest II ApS och Norriq Holding A/S. Norriq är ett IT-företag med 300 anställda.

Rederiet Ruth A/S är också delägare i Hornsnes Invest A/S med 25% av aktier och kapital. Övriga delägare är de tre andra stora fiskeriföretagen i Hirtshals, Beinur A/S, Asbjørn A/S och Isafold Invest ApS. Hornsnes Invest A/S är huvudägare med 90% av aktierna och rösterna i varvskoncernen HY Group A/S med dotterbolagen Hirtshals Yard A/S och Vestkajens Maskinværksted A/S.

Gullak Madsen är styrelseledamot i Danmarks Pelagiske PO, Rederiet Ruth A/S, Hornsnes Invest A/S, HY Group A/S, Hirtshals Yard A/S, Vestkajens Maskinværksted A/S, Kolan ApS, Simag ApS, Investeringsselskabet af 5 oktober 2012 ApS och Norriq Holding A/S. Tove Bech Madsen som väl är hans fru sitter för sin del i styrelsen för Rederiet Ruth A/S, GTM Holding ApS, Simag ApS och Rent Miljø-Sapolux ApS medan dottern Elin Gullaksdottir Madsen är styrelsemedlem i GTM Holding ApS och Simag ApS.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!