Svenskdominerade Skagen – Stella Nova

Det fjärde största svenskägda fiskeriföretaget i Skagen är Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Detta bolag ägs av Stella Nova Fiskeri AB (33%), Stig Bryngelsson (13%), Christer Bryngelsson (13%), Tobias Bryngelsson (20%) och Andreas Bryngelsson (20%). Stig och Christer Bryngelsson är bröder medan Tobias och Andreas Bryngelsson är söner, troligen till Stig Bryngelsson.

Stella Nova Fiskeri AB ägs för sin del av Stig och Christer Bryngelsson med 50% var. De två koncernbolagen är därför oberoende av varandra. Det svenska bolaget fungerar som bemanningsföretag för det danska systerbolaget som bedriver fiskeriverksamhet med S 464 Stella Nova, en pelagisk trålare på 1 023 bruttoton.

S 464 Stella Nova. Bild: Kent Bandholm/Bandholm Skibsbilleder

Stella Nova Fiskeri AB har 9 anställda och omsatte 10 miljoner SEK år 2019 och gjorde en vinst på 2 miljoner SEk. Bolaget hade bokförda tillgångar på totalt 42 miljoner SEK.

Danska Fiskeriselskabet Stella Nova ApS gjorde en förlust på drygt 4 miljoner DKK under 2019. De bokförda tillgångarna var 248 miljoner DKK varav 157 miljoner i fiskerättigheter och 76 miljoner i fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

  • Sill Skag/Katt, 5,9%
  • Sill östra Östersjön, 15,0%
  • Brisling Nordsjön, 5,0%
  • Brisling Skag/Katt, 2,3%
  • Brisling Östersjön, 14,4%
  • Tobis, 3,2%

Total IOK-andel, 2,6%

I styrelsen för Stella Nova Fiskeri AB sitter bara Stig och Christer Bryngelsson medan de i styrelsen för Fiskeriselskabet Stella Nova ApS också har sällskap av Jan Kvist Nielsen

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!