Svenskdominerade Skagen – Ahlma Fiskeri

I Skagen finns också några stora svenska fiskeriföretag med små fiskerättigheter i Danmark men stora fiskerättigheter i Sverige etablerade. Ett av dem är Ahlma Fiskeri AB vars danska dotterbolag heter Ahlma Danmark ApS. Ägare av Ahlma Fiskeri AB är släktingarna Christer Magnusson, Sven Bertil Magnusson och John Magnusson samt Jonas Ahlström.

Ahlma Fiskeri har två båtar, svenska GG 206 Ahlma på 811 bruttoton med hemmahamn i Önnered och danska S 206 Ahlma-West på 514 bruttoton med hemmahamn i Skagen. Det svenska bolagets adress är dock i Fiskebäck.

GG 206 Ahlma

Enligt det senaste bokslutet (20180701-20190630) så omsatte Ahlma Fiskeri AB 43 miljoner SEK och gjorde en vinst på 4 miljoner SEK. Antalet anställda var 7 stycken. Bokförda tillgångar var 107 miljoner SEK varav 16 miljoner i fiskerättigheter och 27 miljoner i fiskebåtar. Vid den tiden ägde bolaget bara en större fiskebåt som var flaggad i Sverige och en lite kvotbåt flaggad i Danmark.

S 206 Ahlma-West

Det danska dotterbolaget Ahlma Danmark ApS redovisade en vinst på 2 miljoner DKK, bokförda tillgångar på 36 miljoner DKK varav 29 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Ahlma Danmark ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Brisling Nordsjön, 0,9%
 • Brisling Skag/Katt, 11,2%
 • Tobis, 1,0%
 • Blåvitling, 0,7%
 • Sperling, 1,0%

Total IOK-andel, 0,8%

Andel av fiskerättigheterna för Ahlma Fiskeri AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 1,0%
 • Sill Nordsjön, 6,5%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 6,5%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 3,8%
 • Sill Skag/Katt, 3,8%
 • Sill västra Östersjön, 2,6%
 • Sill östra Östersjön, 7,7%
 • Sill norra Östersjön, 0,9%
 • Skarpsill Skagerak, 1,8%
 • Skarpsill Östersjön, 7,4%
 • Makrill, 4,4%
 • Makrill norsk zon, 4,4%
 • Blåvitling, 8,0%
 • Tobis, 10,7%

I styrelsen för Ahlma Fiskeri AB sitter Christer Magnusson, Sven Bertil Magnusson, John Magnusson och Jonas Ahlström. I Ahlma Danmark ApS utgör Christer Magnusson direktionen.

Jonas Ahlström är också styrelseledamot i Jonas Ahlström Holding AB, Ahlström & Larsson Fiske AB, Ahlström & Larsson Fastighets AB, JPO Fiske AB, Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB och Sweden Pelagic Federation PO. Han är ensam ägare av Jonas Ahlström Holding AB med dotterbolagen Ahlström & Larsson Fiske AB och JPO Fiske AB samt hälftenägare av Ahlström & Larsson Fastighets AB med Per-Olof Larsson som ägare av resten.

Christer Magnusson, Sven Bertil Magnusson och John Magnusson äger för sin del 1/3 var i Fiskeri AB Roxen med dotterbolaget Dysten Fiske AB. De sitter också i styrelsen för dessa bolag tillsammans med Sture Göran Magnusson. Den sistnämnde är ägare av S & G Fiskeri AB. De är samtliga delägare i Kanenas 47 AB där också Axel Göte Magnusson är delägare. Christer Magnusson och Sture Göran Magnusson är också styrelseledamöter av Önnereds fiskehamnsförening. John Magnusson är för sin del även styrelseledamot i Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB och Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening.

Ahlström & Larsson Fiske AB har mindre fiskerättigheter i Sverige bokförda till ett värde av drygt 1 miljon SEK i slutet av det senast verksamhetsåret som slutade 20200630. De totala tillgångarna var närmare 6 miljoner SEK.

Fiskeri AB Roxen redovisade fiskerättigheter för nästan 2 miljoner SEK vid sitt senaste bokslut.

Läs också:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!