Svenskdominerade Skagen – B-C Pelagic

B-C Pelagic AB på Donsö som är ett av Sveriges största fiskeriföretag äger danska B-C Pelagic Ejendom ApS i Skagen. Ägare av B-C Pelagic AB är Bristol Fiske AB och AB Clipperton med hälften var. Ägare av AB Clipperton är Marcus Backman, Reine Backman, Erling Malmborg, Inge Backman (far till Reine Backman) och Olof Gunnar Backman (far till Marcus Backman) medan bröderna Kenny, Runar och Aste Jansson är ägare av Bristol Fiske AB.

Inge Backman äger dessutom Inge Backman AB medan Olof Gunnar Backman äger Olof Gunnar Backman AB.

I Danmark finns också B-C Pelagic Holding ApS som ägs av Reine Backman, Marcus Backman, Erling Malmborg, Kenny Jansson, Runar Jansson och Aste Jansson med 16,67% av aktiekapital och röster per person. B-C Pelagic Holding ApS har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS där B-C Pelagic AB är minoritetsdelägare. B-C Pelagic Danmark ApS äger fiskebåten S 438 Bristol på 810 bruttoton.

B-C Pelagic AB äger den stora pelagiska trålaren GG 229 Clipperton på 1 568 bruttoton medan AB Clipperton  är ägare till GG 1226 Clippfjord på 10 bruttoton.  Senaste verksamhetsåret 20190701-20200630 omsatte B-C Pelagic AB 74 miljoner SEK och gjorde ett nollresultat. Bokförda tillgångar var totalt 239 miljoner SEK varav 30 miljoner SEK i fiskerättigheter och 175 miljoner i fiskebåtar.

GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: Karstensens

B-C Pelagic Danmark ApS och B-C Pelagic Holding ApS är så nya företag att de ännu inte levererat ett årsbokslut.

Omsättningen i AB Clipperton var 12 miljoner SEK under det senaste verksamhetsåret med en vinst på cirka 330 000. Bokförda tillgångar var totalt 31 miljoner SEK varav 8 miljoner i fiskerättigheter.

I Bristol Fiske AB var omsättningen mindre, 3 miljoner SEK med en mindre förlust. Bokförda tillgångar var totalt 24 miljoner SEK.

Andel av fiskerättigheterna för B-C Pelagic Danmark ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Brisling Nordsjön, 1,0%
 • Brisling Skag/Katt, 0,8%
 • Tobis, 1,0%

Total IOK-andel, 0,3%

Andel av fiskerättigheterna för B-C Pelagic AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 5,4%
 • Sill Nordsjön, 9,1%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 9,1%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 8,1%
 • Sill Skag/Katt, 8,1%
 • Sill västra Östersjön, 12,2%
 • Sill östra Östersjön, 6,1%
 • Sill norra Östersjön, 8,3%
 • Skarpsill Östersjön, 11,9%
 • Makrill, 5,8%
 • Makrill norsk zon, 5,8%
 • Blåvitling, 15,0%
 • Tobis, 15,5%
 • Industrifisk norsk zon, 33,6%

Andel av fiskerättigheterna för AB Clipperton, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill Skag/Katt/Nord, 3,0%
 • Sill Skag/Katt, 3,0%
 • Sill östra Östersjön, 7,3%
 • Skarpsill Skag/Katt, 9,9%
 • Skarpsill Östersjön, 1,4%
 • Makrill, 1,8%
 • Makrill norsk zon, 1,8%
 • Blåvitling, 0,3%
 • Tobis, 1,8%

Marcus Backman är styrelseledamot i AB Clipperton, B-C Pelagic AB, B-C Pelagic Holding ApS, Donsöhallen AB, Donsö fiskehamnsförening, Donsö-Vrångö Båtförsäkringsbolag och Swedish Pelagic Federation PO samt suppleant i Olof Gunnar Backman AB.

Reine Backman är för sin del styrelseledamot i AB Clipperton, B-C Pelagic AB, B-C Pelagic Holding ApS och Förskolan Solöga Styrsö samt suppleant i Västkustfisk SVC AB och Inge Backman AB. Han är också ende styrelsemedlem i B-C Pelagic Ejendom ApS.

Även Erling Malmborg är styrelseledamot i AB Clipperton, B-C Pelagic AB, B-C Pelagic Holding ApS och Donsö-Vrångö Båtförsäkringsbolag. Hans son Olof Malmborg är styrelseledamot i B-C Pelagic Danmark ApS.

De tre bröderna Jansson är styrelseledamöter i Bristol Fiske AB, B-C Pelagic AB och B-C Pelagic Holding ApS. Kenny Jansson dessutom också styrelseledamot i B-C Pelagic Danmark ApS.

Läs också: