Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Rörö

En som trots dåliga förutsättningar har klarat av att överleva med framgång är Rörö i Göteborgs norra skärgård, Öckerö kommun. Befolkningen har visserligen minskat från 363 personer år 1960 till 262 år 2015. Dvs med 28%. Befolkningen på grannöarna Knippla och Hyppeln har dock minskat betydligt mer, från 645 till 331 (-49%) i Knipplas fall och från cirka 270 till 165 (-39%) i Hyppelns fall. På det sättet påminner utvecklingen på Rörö om utvecklingen på Dyrön som också klarat sig bättre än sin grannöar. Flertalet hus ägs även idag av bofasta.

Ytan för Rörö som den anges på Wikipedia måste utan tvekan vara fel. Naturreservatet på ön är 406 hektar och då kan ön inte vara 58 ha vilket Wikipedia påstår. Rörö måste snarare vara 580 ha (5,8 kvadratkilometer) då naturreservatet är 70% av ön. En bredd på cirka 2 km och en längd på 3 km ger ungefär den storleken.

Västra stranden. Bild: Björn J. Licens: CC BY 3.0

Rörö ligger mycket avlägset, mer avlägset än Dyrön, Lyr och Kosteröarna. För att ta sig till Rörö krävs två färjor. Båda är dock bilfärjor, en som går från Lilla Varholmen på Hisingen till Pinan på Hönö och en som går från Burö färjeläge på Hälsö till Rörö.

Anledningen till den bättre utvecklingen på Rörö stavas en aktiv lokalbefolkning och ett framgångsrikt och aktivt fiske. Medan det inte finns något fiske kvar på varken Hyppeln eller Knippla så har Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid Fiske AB och Rylo AB (Themis Fiskeri) sina huvudkontor på Rörö och dessutom finns det ytterligare några relativt stora fiskeriföretag på den lilla orten såsom Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB. Faktum är att det idag finns ungefär lika många anställda i Rörös fiskeriföretag som det fanns år 1960. Antalet företag är dock färre men båtarna mycket större. Antalet anställda från själva ön är också då fiskeriföretagen på ön idag även sysselsätter folk från andra öar.

Astrid Fiske AB ägs av bröderna Börje och Thomas Johansson ihop med sönerna Daniel Johansson respektive Kristian och Johannes Johansson. Rylo AB ägs av Anders Ryberg ihop med sonen Björn Ryberg och svärsonen Urban Lorentsson. Sterner Lundgren, hans två söner Niklas Lundgren och Mattias Lundgren samt bröderna Henrik Olausson och Anders Olausson äger Rossö Fiskeri AB medan bröderna Roger och Stefan Larsson äger Svanen Fiskeri AB.

På andra öar som framgångsrikt lyckats klara sig trots ett dåligt utgångsläge spelar i allmänhet turismen en större roll än på Rörö. Turistföretag är på de flesta öar vanlig medan antalet fiskeriföretag är begränsat. Rörö är motsatsen. Fiskeriföretagen är också betydligt större än de turistföretag som finns på andra öar som överlevt trots dåliga odds. Det finns inga större turistföretag på Rörö, men ön besöks av väldigt mycket människor på sommaren. Sommargäster, badgäster, seglare, folk som vill vandra i naturreservatet eller spana efter sällsynta fåglar och växter. Det stora flertalet besökare är dagsbesökare. Övernattningsmöjligheterna för turister är få. Det finns ett Bed & breakfast och ett vandrarhem.

Astrid Fiske AB äger en större pelagisk trålare och snörpvadsbåt med dansk flagg (S 264 Astrid) genom Astrid Fiskeri A/S och två mindre svenskflaggade båtar (en trålare, GG 70 Marie och en burfiskebåt, GG 292 Martina) medan Astrid Invest AB med dotterbolaget Astrid Pelagic AB äger 1 större pelagisk trålare (GG 64 Astrid Marie) och en mellanstor trålare (GG 77 Falken). Rylo AB äger fiskebåten S 144 Themis som har dansk flagg genom sitt danska dotterbolag Themis Fiskeri A/S och en mindre svenskflaggad båt, GG 228 Rymo genom dotterbolaget Themis Pelagic AB. Ett danskt systerföretag äger den danskflaggade båten L 144 Frederikke R. Rossö Fiskeri AB äger två mellanstora trålare (GG 29 Rossö och GG 32 Tristan) medan Svanen Fiskeri AB äger en mellanstor trålare, GG 840 Svanen.

Rörö hamn

De största båtarna, GG 64 Astrid Marie, S 144 Themis och S 264 Astrid har idag inga möjligheter att anlöpa Rörö hamn på grund av sin storlek.

Förutom de fyra stora fiskeriföretagen finns även några mindre företag som drivs som enskilda firmor där den största drivs av Göte Lundgren som hyr sin båt, GG 70 Marie, av Astrid Fiske AB.

Dessutom finns dykeri- och serviceföretaget Seacure Rescue and Safety AB som ägs av Lars Jonas Kjellqvist, svåger till Börje och Thomas Johansson. Han är också ägare av Marine Operations in Sweden AB. Hans fru Martin Kjellqvist är ledamot av kommunstyrelsen i Öckerö kommun.

På Rörö finns också en livsmedelsaffär som drivs som ett kooperativ, Hamn- och Fiskareföreningen Rörö Strandkassa upa, där alla som bor på ön kan vara delägare. Kooperativet äger också hamnen, gästhamnen, bensinmacken och huvuddelen av de byggnader som finns runt hamnen. I en av byggnaderna finns ett café, Café Röröboa, där det även går att äta en del mat.

Omsättning för företag på Rörö, omsättning MSEK 2019

  1. Astrid Fiske AB, 496,0
  2. Rylo AB (Themis), 243,1 (2020)
  3. Hamn- och Fiskareföreningen Rörö Strandkassa, cirka 15
  4. Rossö Fiskeri AB, 11,4
  5. Svanen Fiskeri AB, 6,6
  6. Astrid Invest AB, 5,6
  7. Marine Operations in Sweden AB, 2,6
  8. Seacure Rescue and Safety AB, 1,4

En annan stor verksamhet på Rörö är Sjöräddningsstationen som är en av Sveriges största. Sjöräddningens frivilliga är också det frivilliga brandvärnet på ön. Sjöräddningsstationen har ett ny modern byggnad i hamnen med övernattningsrum och möteslokaler.

Vidare finns det en idrottsförening som heter Rörö IF, en byggnad som ägs av Rörö IF och innehåller en sporthall, en skola och en förskola, Rörö biblioteks- och hembygdsförening, Rörö bysamfällighet, Rörö Samfällighetsförening, Rörö Ö-råd, en pingstkyrka (Sion) och ett församlingshem för Svenska Kyrkan (Föreningen Rörö församlingshem). För att vara en så liten ö har Rörö en ovanligt högt antal föreningar av olika slag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!