Svenskdominerade Skagen – Kjeldsen-koncernen

De flesta stora pelagiska fiskeriföretag i Skagen är svenskägda. Dock inte det största. Henning Kjeldsens fiskerikoncern. Moderbolaget i den största delen av koncernen är Henning Kjeldsen Holding ApS som har de fyra dotterbolagen Gitte Henning Pelagic A/S där 90% av aktier och röster innehas, Gitte Henning Konsum A/S (100%) och Gitte Henning Industri A/S (100%) och Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS (100%). 5% i Gitte Henning Pelagic A/S ägs av Fiskeriselskabet KFP A/S och 5% ägs av Kim Fredsøe Holding ApS.

Dessutom äger Henning Kjeldsen Holding ApS 51% i Partrederi Frida Amalie L 549. Resterande 49% ägs av Johnni Kaalund Munksgaard direkt och via ett personligt holdingbolag.

De tre Gitte Henning-bolagen var tidigare ett enda företag, Gitte Henning A/S, och har först efter årskiftet delats upp. När det gäller ekonomiska uppgifter redovisas därför Gitte Henning A/S.

Dessutom äger Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen företaget Nordstrand Fiskeri ApS. Detta bolag har dotterbolaget HG 352 Polaris ApS som ägs till 60%. 40% av HG 352 Polaris ApS ägs av Fiskeriselskabet KFP A/S. Det sistnämnda företaget är enda ägare av August A/S som alltså är ett dotterbolag.

Gitte Henning A/S gjorde en vinst på 73 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var 1 688 miljoner DKK varav 710 miljoner i fiskerättigheter, 203 miljoner i fiskebåtar och 638 miljoner i andra fordringar vilket troligen i stor utsträckning handlar om lån till eller förväntade betalningar från andra fiskeriföretag. Sen dess har dock flera fiskebåtar sålts. Antalet anställd har varit en bit över 40.

Vinsten i Nordstrand Fiskeri ApS var mer blygsam år 2019, nästan 2 miljoner DKK. Det totala värdet av tillgångarna i bokslutet var 237 miljoner DKK varav 141 miljoner i fiskerättigheter och 63 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda är tolv stycken.

HG 352 Polaris ApS gjorde för sin del en förlust på nästan 2 miljoner DKK och bokförda tillgångar var 52 miljoner DKK varav 12 miljoner fiskerättigheter och 31 miljoner i fiskebåtar. Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS hade en obetydlig verksamhet under 2019 men bokförda tillgångar på cirka 6 miljoner DKK.

L 549 Frida Amalie

L 549 Frida Amalie. Bild: West Diesel

P/R Frida Amalie L 549 äger den demersala trålaren L 549 Frida Amalie på 431 bruttoton. Nordstrand Fiskeri ApS äger trålaren L 649 Martine på 482 bruttoton och kvotbåten L 49 Lasse medan dotterbolaget HG 352 Polaris ApS äger HG 271 Lange Lars på 8 bruttoton.

Gitte Henning Pelagic A/S äger S 349 Gitte på 2 150 bruttoton, Gitte Henning Konsum A/S äger S 149 Birthe på 442 bruttoton, S 249 Trygg på 54 bt och kvotbåten ND 14 Nanna och Gitte Henning Industri A/S äger S 549 Stefanie på 164 bruttoton.

S 349 Gitte. Bild: DPPO

Andel av fiskerättigheterna för Gitte Henning Pelagic A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 23,5%
 • Sill Nordsjön, 19.5%
 • Sill Skag/Katt, 25,3%
 • Makrill, 18,8%
 • Makrill norsk zon, 20,8%
 • Brisling Nordsjön, 8,2%
 • Brisling Skag/Katt, 8,1%
 • Tobis, 7,8%
 • Blåvitling, 24,2%
 • Blåvitling färöisk zon, 40,1%
 • Sperling, 4,3%

Total IOK-andel, 11,4%

Andel av fiskerättigheterna för Gitte Henning Konsum A/S, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Torsk Nordsjön, 1,2%
 • Torsk Skagerak, 1,2%
 • Torsk Kattegatt, 0,9%
 • Torsk västra Östersjön, 0,6%
 • Torsk östra Östersjön, 1,1%
 • Sej No/Sk/Ka, 2,5%
 • Kuller Nordsjön, 2,5% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 2,5%
 • Kulmule Nordsjön, 2,2% (Kummel)
 • Havtaske, 2,5% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,2%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,4%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta, Øst, 0,1%
 • Piggvar/Slätvar, 0,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 2,0% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 1,5%
 • Jomfruhummer norsk zon, 2,5%

Total FKA-andel, 11,0%

 • Brisling Nordsjön, 1,5%
 • Tobis, 1,4%

Total IOK-andel, 0,7%

Andel av fiskerättigheterna för Nordstrand Fiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 5,0%
 • Torsk Kattegatt, 0,9%
 • Sej No/Sk/Ka, 6,8%
 • Kuller Nordsjön, 10,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 4,4%
 • Kulmule Nordsjön, 2,7% (Kummel)
 • Havtaske, 8,6% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 6,0%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 2,6%
 • Rödspätta Nord, 5,2%
 • Rödspätta Skag, 4,5%
 • Rödspätta Katt, 3,6%
 • Piggvar/Slätvar, 4,3%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,7% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 0,2%
 • Jomfruhummer norsk zon, 7,2%

Total FKA-andel, 11,0%

 • Tobis, 2,0%

Total IOK-andel, 0,5%

Siffrorna för fiskerättigheterna som Nordstrand Fiskeri ApS innehar inkluderar företagets andel (60%) av de fiskerättigheter som innehas av HG 352 Polaris ApS.

Andel av fiskerättigheterna för HG 352 Polaris ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 2,9%
 • Sej No/Sk/Ka, 0,6%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,9%
 • Rödspätta Nord, 1,6%
 • Rödspätta Skag, 1,8%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,8% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 0,1%
 • Jomfruhummer norsk zon, 4,7%

Total FKA-andel, 0,9%

Tonni Hoelgaard Jensen, Henning Kjeldsen och Søren Røn Winkel är styrelseledamöter i Gitte Henning Pelagic A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Gitte Henning Industri A/S. Henning Kjeldsen och Søren Røn Winkel sitter också i styrelsen för August A/S tillsammans med Kim Folmer Pedersen. Henning Kjeldsen är dessutom styrelseledamot i Danmarks Pelagiske PO och Henning Kjeldsen Holding ApS.

Samtliga företag i Kjeldsen-koncernen inklusive flera företag han och hans fru inte äger formellt har stämts vid domstol för felaktigt hanterande av fiskerättigheter och användande av bulvaner. Även frun anses ha agerat som bulvan. I rättegången menar åklagaren att Henning Kjeldsen i praktiken också kontrollerat och kontrollerar Fiskeriselskabet KFP ApS (tidigare Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS), August A/S, Kim Fredsøe Holding ApS, Lynge Fiskeri ApS och Karen Nielsen ApS. Om det blir fällande domar risker flera av dessa företag att gå i konkurs och om de inte går i konkurs måste de sälja en stor del av sina fiskerättigheter. Flera av företagen nämner det kommande åtelat i sina bokslut med kommentaren att de förväntar sig ett frikännande.

När det gäller de företag som Henning Kjeldsen och hans fru äger så blir de tvungna att sälja en del sina fiskerättigheter men konkursrisken är liten. Om han förbjuds att bedriva fiskeriverksamhet vilket åklagaren yrkat på måste själva företagen förmodligen säljas. Delningen av Gitte Henning A/S är förmodligen en del i planeringen inför en eventuellt fällande dom.

Kim Folmer Pedersen är ägare av Fiskeriselskabet KFP ApS med dotterbolaget August A/S, båda två I Skagen. Kim Vedel Fredsøe är ägare av Kim Fredsøe Holding ApS i Thyborøn, Lindy Harald Lynge äger 51% av Lynge Fiskeri ApS i Thyborøn med Claus Møller Pedersen och Fredrik Toftegaard Jensen som ägare av resten. Johnni Kaalund Munksgaard är ägare av Karen Nielsen ApS. Kim Vedel Fredsøe äger också Kim Fredsøe Fiskeri ApS. De flesta fiskebåtar från dessa fiskeriföretag brukar bära Kjeldsens märke (ett K i en ring).

Fiskeriselskabet KFP ApS gjorde en vinst på 2 miljoner DKK år 2019. Bokförda tillgångar var 8 miljoner DKK. August A/S som då inte ägdes av Fiskeriselskabet KFP ApS utan av Kim Folmer Pedersen direkt gjorde en vinst på 42 miljoner DKK och hade bokförda tillgångar på 264 miljoner DKK varav 109 miljoner i fiskerättigheter och 82 miljoner i fiskebåtar. August A/S äger fiskebåten L 349 Birgitte på 439 bruttoton.

L 349 Birgitte. Bild: Vestværftet

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet KFP ApS/August A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 1,2%
 • Sill Nordsjön, 1,0%
 • Sill Skag/Katt, 1,3%
 • Makrill, 0,9%
 • Makrill färöisk zon, 1,0%
 • Makrill norsk zon,0,9%
 • Brisling Nordsjön, 1,6%
 • Brisling Skag/Katt, 0,4%
 • Tobis, 1,6%
 • Blåvitling, 1,2%
 • Blåvitling färöisk zon, 2,0%
 • Sperling, 0,2%

Total IOK-andel, 1,2%

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 5,0%
 • Torsk Kattegatt, 0,6%
 • Torsk västra Östersjön, 0,6%
 • Torsk östra Östersjön, 1,1%
 • Sej No/Sk/Ka, 0,7%
 • Kuller Nordsjön, 4,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 4,7%
 • Kulmule Nordsjön, 7,7% (Kummel)
 • Havtaske, 1,9% (Marulk)
 • Lax Östersjön, 0,4%
 • Tunga Nordsjön, 3,8%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 1,0%
 • Rödspätta Nord, 5,0%
 • Rödspätta Skag, 7,5%
 • Rödspätta Katt, 0,7%
 • Rödspätta, Øst, 0,1%
 • Piggvar/Slätvar, 6,3%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,5% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 4,0%
 • Jomfruhummer norsk zon, 1,9%

Total FKA-andel, 3,4%

Kim Fredsøe Fiskeri ApS gjorde en förlust på nära 1 miljon DKK under 2019. De bokförda tillgångarna var 16 miljoner DKK. Kim Fredsøe Holding ApS äger för sin del fiskebåten S 43 Nordstrand på 122 bruttoton.

S 43 Nordstrand. Bild: Karstensens

Andel av fiskerättigheterna för Kim Fredsøe Fiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 2,0%
 • Torsk Skagerak, 0,3%

Total FKA-andel, 0,1%

 • Brisling Nord, 1,2%
 • Brisling Skag/Katt, 0,5%
 • Tobis, 1,2%

Total IOK-andel, 0,6%

Lynge Fiskeri ApS gjorde en förlust på 9 miljoner DKK under 2019. De bokförda tillgångarna var 159 miljoner DKK varav 114 miljoner DKK i fiskerättigheter. De fiskebåtar Lynge Fiskeri ApS äger är HM 227 Myggenes (tidigare HM 127 Karen Nielsen) på 274 bruttoton och de två småbåtarna L 51 Nordstrand och HG 61 Nissum. En ny HM 227 Myggenes är dessutom beställd.

Andel av fiskerättigheterna för Lynge Fiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 5,0%
 • Torsk Kattegatt, 2,3%
 • Torsk västra Östersjön, 0,1%
 • Torsk östra Östersjön, 0,2%
 • Sej No/Sk/Ka, 5,5%
 • Kuller Nordsjön, 8,5% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 4,0%
 • Kulmule Nordsjön,10,0% (Kummel)
 • Havtaske, 6,5% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 5,4%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,7%
 • Rödspätta Nord, 0,5%
 • Rödspätta Skag, 1,3%
 • Rödspätta Katt, 0,6%
 • Rödspätta, Øst, 0,1%
 • Piggvar/Slätvar, 0,3%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,5% (Kräfta)
 • Jomfruhummer norsk zon, 10,0%

Total FKA-andel, 2,0%

 • Brisling Skag/Katt, 4,0%
 • Tobis, 1,5%

Total IOK-andel, 0,4%

Karen Nielsen ApS gjorde en mindre förlust under 2019 och de bokförda tillgångarna var 68 miljoner DKK varav 54 miljoner i fiskerättigheter. Karen Nielsen äger trålaren HM 127 Karen Nielsen (tidigare S 149 Birthe och S 45 Sønderstrand).

Andel av fiskerättigheterna för Karen Nielsen ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 3,2%
 • Torsk Skagerak, 1,2%
 • Torsk västra Östersjön, 1,0%
 • Torsk östra Östersjön, 0,7%
 • Sej No/Sk/Ka, 7,0%
 • Kuller Nordsjön, 6,2% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 2,1%
 • Kulmule Nordsjön, 7,6% (Kummel)
 • Havtaske, 9,6% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,5%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,6%
 • Rödspätta Nord, 0,9%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,8%
 • Rödspätta, Øst, 1,7%
 • Piggvar/Slätvar, 0,7%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,1% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 0,8
 • Jomfruhummer norsk zon, 8,4%

Total FKA-andel, 1,7%

 • Brisling Nordsjön, 0,2%
 • Sperling, 5,0%

Total IOK-andel, 0,6%

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!