Fiskfiskarnas Hanstholm – Vendelbo

Valter Vendelbo från Thisted var en tidigare storägare inom det danska industrifisket. Intill 2017 ägde han trålaren HM 292 Kirstine Vendelbo som fiskade industrifisk men även ägnade sig åt demersalt konsumtionsfiske. Delägare i det partrederi som ägde Kirstine Vendelbo var han själv samt två bolag som han också ägde och äger, Fiskeriselskabet Hesselø ApS och LK Invest Thisted ApS. Det sistnämnda bolaget äger hans fru via LK Thisted ApS medan Fiskeriselskabet Hesselø ApS ägs av honom själv via Cyrano R 289 Holding ApS.

Cyrano R 289 Holding ApS äger också Cyrano II ApS och Cyrano II Ejendomme ApS. Dessa bolag har tidigare ägt båtar med namnen Hesselø och Cyrano. Idag äger Fiskeriselskabet Hesselø ApS, som är hemmahörande i Thyborøn, fiskebåten R 66 Bornø på 70 bruttoton med hemmahamn i Tejn på Bornholm. Cyrano II ApS (också hemmahörande i Thyborøn) äger för sin del HM 492 Doris Vendelbo på 35 bruttoton, A 956 Manta (12 bt), S 492 Emilia (17 bt) och S 430 Well-Bank (104 bt) samt kvotbåtarna FN 43 Luna Jerup och HM 58 Mona.

HM 289 Cyrano. Bild: Bendt Nielsen

Fiskebåtarna HM 293 Hesselø på 13 bruttoton, HM 289 Cyrano på 230 bruttoton och R 60 Tasmania (50 bt) samt kvotbåten HM 59 Frederik ägs för sin del av Frederik Vendelbo Fiskeri ApS som i sin tur ägs av Frederik Vendelbo som av allt att döma är son till eller på annat sätt släkt med Valter Vendelbo.

Dessutom äger Frederik Vendelbo personligen musselskrapan HM 911 Elias Vendelbo samt kvotbåten H 138 Lynæs I. Frederik Vendelbo som bor i Hanstholm äger också Frederik Vendelbo Holding ApS som äger 50% av Eco Mussels ApS. Den andre ägaren är AM Havredalen Holding ApS som ägs av Axel Mikkelsen.

2019 gjorde Cyrano II ApS en vinst på 900 000 DKK och de bokförda tillgångarna var totalt 148 miljoner DKK varav 54 miljoner i fiskerättigheter och 11 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda är 7 stycken.

Fiskeriselskabet Hesselø ApS gick med en liten förlust under 2019 och hade bokförda tillgångar på totalt 38 miljoner DKK varav 5 miljoner i fiskerättigheter.

Cyrano R 289 Holding ApS gick med nästan 1,5 miljoner DKK i vinst år 2019 och hade bokförda tillgångar på 173 miljoner DKK.

Andel av fiskerättigheterna för Cyrano R 289 Holding ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 4,7%
 • Torsk Kattegatt, 6,5%
 • Torsk västra Östersjön, 9,1%
 • Torsk, östra Östersjön, 8,1%
 • Sej, 1,3%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 3,0%
 • Kulmule, 0,1% (Kummel)
 • Tunga Nordsjön, 1,1%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 1,6%
 • Rödspätta Skag, 1,6%
 • Rödspätta Katt, 1,3%
 • Rödspätta Öster, 4,0%
 • Piggvar/Slätvar, 1,0%
 • Jomfruhummer Nord, 2,5%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,6%
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,2%
 • Lax Östersjön, 3,2%

Total FKA-andel, 2,0%

 • Brisling Östersjön, 4,5%

Total IOK-andel är mindre än 0,1%.

Frederik Vendelbo Fiskeri ApS gjorde en förlust på över 600 000 DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var total 40 miljoner DKK varav 17 miljoner DKK i fiskerättigheter och 12 miljoner i fiskebåtar. Företaget har 8 anställda. Det verkar inte finnas något organisatoriskt samröre mellan Valter Vendelbos fiskeriverksamhet och Frederik Vendelbos fiskeriverksamhet.

Andel av fiskerättigheterna för Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 1,3%
 • Torsk Skagerak, 0,5%
 • Torsk Kattegatt, 2,6%
 • Torsk västra Östersjön, 5,0%
 • Torsk, östra Östersjön, 6,5%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 8,1% (Kummel)
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 1,3%
 • Rödspätta Nord, 0,3%
 • Rödspätta Skag, 0,1%
 • Rödspätta Katt, 0,7%
 • Rödspätta Öster, 2,6%
 • Piggvar/Slätvar, 0,2%
 • Jomfruhummer Nord, 0,9%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,6%
 • Lax Östersjön, 10,0%

Total FKA-andel, 1,5%

Valter Vendelbo är styrelseledamot i Cyrano R 289 Holding ApS, Cyrano II ApS, Fiskeriselskabet Hesselø ApS, P/S Obton Vindenergi Heron, Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab, LK Invest Thisted ApS, LK Thisted ApS och Cyrano II Ejendomme ApS. I LK Invest Thisted ApS och LK Thisted ApS är också hans fru Laila Korsbæk Vendelbo styrelseledamot. I de egna bolagen är Valter Vendelbo ensam styrelseledamot.

Frederik Isaksen Vendelbo är styrelseledamot i Eco Mussels ApS, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, Frederik Vendelbo Holding ApS, Hanstholm Havn Vindkraft I/S och Sillerslev Fiskeriforenings Oliehandel. I Eco Mussels ApS har han sällskap av Alex Mikkelsen men i de egna bolagen är han ensam styrelseledamot.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!