Jomfruhummerfiskarna – FN 338 Sonjan ApS

Jomfruhummerfiske (kräftfiske) är det viktigaste fisket för yrkesfiskare i Strandby, Frederikshavn och på Læsø.  Det är ett fiske med stora bifångster vilket gör att de företag och båtar som har fiskerättigheter för jomfruhummer också i allmänhet har en hel del fiskerättigheter för fisk.

Ett av de företag som bedriver sådant fiske är FN 338 Sonjan ApS i Strandby som ägs av bröderna Jan Søndergaard Larsen och Martin Søndergaard Larsen genom FN 338 Holding ApS som de äger med 50% var. FN 338 Holding ApS äger dessutom 50% av FN 339 Sofia ApS i Hals. Resterande 50% ägs av Rasmus Høvring Skov genom FN 339 Holding ApS. Han är hemmahörande i Hals.

FN 338 Sonjan. Bild: Jobi Værft

FN 338 Sonjan ApS äger fiskebåtarna FN 338 Sonjan på 175 bruttoton och FN 38 Herdis på 5 bruttoton medan FN 339 Sofia ApS äger FN 339 Sofia på 129 bruttoton. Båda två med hemmahamn i Strandby.

År 2019 gjorde FN 338 Sonjan ApS en förlust på nästan 700 000 DKK och de bokförda tillgångarna var 35 miljoner DKK varav 8 miljoner i fiskerättigheter och 26 miljoner i fiskebåtar. antalet anställda är 6 stycken.

FN 339 Sofia ApS är ett nytt företag som ännu inte lämnat en officiell årsredovisning. Bolaget har 5 anställda.

Andel av fiskerättigheterna för FN 338 Sonjan ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 1,2%
 • Torsk Kattegatt, 0,7%
 • Sej, 1,3%
 • Kuller Skag/Katt, 0,9% (Kolja)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Rödspätta Skag, 0,4%
 • Rödspätta Katt, 0,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,8% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,4%

Andel av fiskerättigheterna för FN 339 Sofia ApS, fiskart och kvot, andel

 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,1%

Tillsammans kontrollerar Lars Kajgaard, FN 462 Jeanne ApS, FN 234 Canopus ApS och FN 104 Carpe Diem ApS nästan hälften av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS. Strandby Fiskerihavn är ägare av strax under hälften. Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS äger fiskebåtarna FN 242 Vittka Frydkjær på 19 bruttoton och FN 294 Tabita på 6 bruttoton. Styrelsemedlemmar i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS är Lars Kajgaard, Kent Jørgen Larsen, Peter Vadsager Husth, Jan Søndergaard Larsen, Claus Hjørne Pedersen, Karsten Marius Kristensen och Frank Dalgaard Jensen. De är alla på olika sätt också delägare.

Resultatet för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS under 2019 var en vinst på en halv miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 34 miljoner DKK varav 33 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 4,9%
 • Torsk Kattegatt, 1,9%
 • Sej, 4,7%
 • Kuller Skag/Katt, 5,0% (Kolja)
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,7%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,5% (Kräfta)

Total FKA-andel, 1,3%

 • Brisling, Skag/Katt, 0,5%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,01%

Martin Søndergaard Larsen sitter i styrelserna för FN 338 Holding ApS, FN 338 Sonjan ApS, FN 339 Sofia ApS, Strandby Fiskeriforening och I/S Redskabsly. Jan Søndergaard Larsen är för sin del styrelseledamot i FN 338 Holding ApS, FN 338 Sonjan ApS, FN 339 Sofia ApS, Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS och I/S Redskabsly.

Läs också:

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!