Fiskarna vid fjordarna – Jens Frich med flera

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

Jens Frich i Hvide Sande är delägare i flera partrederier vilket innebär att han är delägare i flera fiskebåtar. Det handlar om trålaren RI 236 Lisbeth Frich på 180 bruttoton i vilken han äger cirka 86%, trålaren RI 275 Karinette på 87 bt (5%), trålaren RI 428 Nordkysten på 94 bt (60%) och  trålaren RI 436 Vilja på 314 ton (2,5%) samt kvotbåtarna RI 97 Laura och RI 284 Buller. Jakob Møller Jensen äger cirka 14% i RI 236 Lisbeth Frich och 95% i RI 436 Vilja, Christoffer Iversen äger 95% i RI 275 Karinette, och 40% i RI 428 Nordkysten medan Lasse Hulgaard Larsen äger 2,5% i RI 436 Vilja. De två kvotbåtarna ägs av Jens Frich ensam.

Under åren har Jens Frich sakta men säkert överlåtit allt större andelar i sina båtar till yngre yrkesfiskare vilket lett till att flera av dem idag är huvudägare i båtarna. Båtarna landar sina fångster i hemmahamnen Hvide Sande.

Några ekonomiska siffror för partrederier redovisas inte men P/R Nordkysten har 3 anställda, P/R RI 236 Lisbeth Frich 6 stycken, P/R RI 275 Karinette 4 personer och P/R RI 436 Vilja 6 personer. Plattfisk är det viktigaste fisket för de flesta av båtarna men även torsk är viktigt. RI 436 Vilja och RI 275 Karinette deltar också i industrifisket på brisling och tobis.

RI 236 Lisbeth Frich. Bild: Hvide Sande Shipyard

Andel av fiskerättigheterna för P/R RI 236 Lisbeth Frich, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 1,0%
 • Kuller Nordsjön, 0,2% (Kolja)
 • Kulmule, 6,1% (Kummel)
 • Havtaske, 0,1% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,3%
 • Rödspätta Nord, 4,2%
 • Rödspätta Skag, 0,1%
 • Rödspätta Katt, 0,7%
 • Rödspätta Øster, 1,9%
 • Piggvar och slätvar, 5,8%
 • Jomfruhummer Nord, 4,3% (Kräfta)
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,2%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,1%
 • Laks Östersjön, 3,9%

Total FKA-andel, 1,7%

Andel av fiskerättigheterna för P/R Nordkysten, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 2,3%
 • Jomfruhummer Nord, 0,8% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,1%

Andel av fiskerättigheterna för P/R RI 275 Karinette, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,3%
 • Sej, 1,2%
 • Havtaske, 0,6% (Marulk)

Total FKA-andel, 0,1%

 • Brisling Nordsjön, 0,1%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,1%

RI 436 Vilja Bild: Manfred

Andel av fiskerättigheterna för P/R RI 436 Vilja, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,6%
 • Sej, 1,9%
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)

Total FKA-andel, 0,2%

 • Brisling Nordsjön, 0,1%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,1%

Frich är ingen större delägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS men sannolikt delägare då han sitter i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Torben Johansen, Jan Westeraa Matihasen, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen, Verner Møller Jensen och Arnth Bærentzen. En av de största delägarna i Hvide Sande Puljefiskeri A/S är P/R RI 468 Juli-Ane vars huvudägare är Verner Møller Jensen. Andra stora delägare är Kurt Adsersen, P/R RI 344 Mikkel Louise, Thomas Christian Sørensen, Leon Buhl Nielsen, Poul Johnsen Høj och Lars Tarp Jensen.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS gjorde en förlust på 1,6 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 59 miljoner DKK varav i stor sett allt i fiskerättigheter. Företaget äger kvotbåtarna RI 515 Michelle, RI 516 Bip och RI 517 Skalle.

Andel av fiskerättigheterna för Hvide Sande Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,4%
 • Torsk Skagerak, 1,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,8%
 • Sej, 0,4%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 3,7% (Kummel)
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 9,2%
 • Rödspätta Nord, 5,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Øster, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 4,9%
 • Jomfruhummer Nord, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 2,1%

Jens Frich är styrelseledamot i Heimdal Vind I/S, Jens og Mads Frich I/S, Hvide Sande Service Group, Hvide Sande Puljefiskeri ApS, A/S Hvide Sande Fiskernes Framtid och Vognkær Møllelaug A/S.

I övrigt så sitter Lasse Hulgaard Jensen i styrelsen för Neptun Seafood ApS medan Christoffer Iversen och Jakob Møller Jensen inte har några styrelseuppdrag.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!