Torskfiskarnas Bornholm – Ocean Prawns

Fisket med bas på Bornholm domineras normalt helt av torskfiske med trål. Just nu är det dock stora problem med detta fiske med fiskestopp. Många företag har dock också fiskerättigheter i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön.

Det största fiskeriföretaget på Bornholm är Ocean Prawns A/S i Nexø vars viktigaste verksamhet är räkfiske vid Kanada och Grönland. De fiskar på EU-kvot i grönländskt och internationellt vatten samt på egna kanadensiska kvoter i Kanada. Ocean Prawns är dessutom Danmarks enskilt största fiskeriföretag.

Ocean Prawns A/S ägs av Ocean Prawns Holding 2019 ApS, Daniel Ocean ApS och Ocean’s Tree ApS. Kristian Barslund Jensen äger kontrollerar 100% av rösterna och 2% av kapitalet i Ocean Prawns Holding 2019 ApS som i sin tur kontrollerar 2,4% av kapitalet och 60% av rösterna i Ocean Prawns A/S. Sönerna Daniel Barslund och Martin Barslund Juel Jensen innehar resterande aktier och röster i Ocean Prawns Holding 2019 ApS. Den förstnämnde äger också Daniel Ocean ApS medan den sistnämnde äger Ocean’s Tree ApS. Var och en kontrollerar de 39,4% av kapitalet och 10% av rösterna i Ocean Prawns A/S.

Daniel Ocean ApS och Ocean’s Tree ApS äger tillsammans flera lokala fastighetsbolag som Svaneke Ejendomme ApS, Europa Ejendomme ApS, Kjærgården Nexø ApS och Bark Holding ApS och har dessutom minoritetsandelar i flera andra.

I Danmark äger Kristian Barslund Jensen 50% av de partrederier som äger trålarna R 230 Ocean Freja på 180 bruttoton, R 231 Ocean Laura på 329 bruttoton samt 70% av det partrederi som äger den stora räktrålaren R 38 Ocean Tiger på 2 223 bruttoton. 30% av P/R Ocean Tiger ägs av franska Comapeche (egentligen Compagnie des Pêches Saint-Malo). Den andre delägaren i Ocean Freja och Ocean Laura är Per Lund Hansen. Han äger också den lilla båten R 229 Freja.

R 38 Ocean Tiger. Bild: Ocean Prawns

I Kanada har Ocean Prawns A/S dotterbolaget Hawk Venture Holdings Ltd som har delägda dotterbolaget Ocean Prawns Canada Ltd. Ocean Prawns Canada äger 46,34% av Clearwater Ocean Prawns Venture som de alltså kontrollerar ihop med Clearwater Seafoods. som äger 53,66%. Dessutom äger Ocean Prawns Canada 33% av Pikalujak Fisheries Ltd och Pikalujak Fisheries Ltd Partnership. Huvudägare i Pikalujak med 50% av röster och aktier är Nunatsiavut Group of Companies (NGC) genom Nuluak Fisheries som också är innehavar av de fiskerättigheter som Pikaluk Fisheries fiskar på med båtar ägda av Ocean Prawns och Labrador Sea.

Ocean Prawns Canada Ltd är ägare av den stora räktrålaren Ocean Prawns på 3 751 bruttoton medan Clearwater Ocean Prawns Venture äger räktrålaren Atlantic Enterprise på 3 457 bruttoton. Båda två sköts av Ocean Prawns A/S.

Ett annat dotterbolag i Kanada är OPC Investments Inc som äger andelar i flera fisksindustrier, däribland 48% i Harbour Grace Shrimp Co Ltd.

I Estland finns räkfiskeföretaget Reval Seafood Oü som ägs till 50% av Ocean Prawns A/S. Detta bolag äger i sin tur 50% av UAB Marlinas i Litauen. Resterande andelar i dessa bolag ägs och isländska Reyktal. Reval Seafood äger räktrålaren EK-1202 Reval Viking på 2 350 bruttoton medan UAB Marlinas äger KL 926 Lokys på 2 772 bruttoton och KL 898 Taurus på 1 780 bruttoton.

Ocean Seafood A/S är koncernens försäljningsföretag. Är majoritetsägt av Ocean Prawns A/S med 71,4% av kapitalet och 76,9% av rösterna.

Förutom fiskeriverksamheter äger Ocean Prawns A/S också fastighetsföretag och industriföretag på Bornholm som Fugato A/S, Ocean City ApS, InHouse Bornholm A/S, Kann Byg ApS, St. Kannikegård ApS, Svaneke Bryghus A/S, OPAS Leasing A/S, Svaneke Udlejning ApS och del i Ocean Marine / Fishing Gear A/S, Gudhjem Holding ApS och många fler.

Ocean Prawns A/S gjorde en vinst på 84 miljoner DKK år 2019. Bokförda tillgångar var 488 miljoner DKK varav 65 miljoner i olika byggnader etc, 55 miljoner i maskiner med mera och 333 miljoner i dotter- och intressebolag. Antalet anställda i koncernen är 200 och då ingår inte minoritetsägda bolag eller partrederierna. P/R Ocean Freja har 7 anställda, P/R Ocean Laura 5 anställda och P/R Ocean Tiger 30 stycken.

R 231 Ocean Laura. Bild: Ocean Prawns

Andel av fiskerättigheterna för P/R Ocean Laura, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,5%
 • Torsk v. Östersjön, 2,8%
 • Torsk ö. Östersjön, 10,0%
 • Sej, 2,7%
 • Kuller Nordsjön, 3,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 0,6% (Kummel)
 • Havtaske, 1,8% (Marulk)
 • Rödspätta Nord, 0,8%
 • Rödspätta Øster, 3,4%
 • Piggvar och slätvar, 0,8%
 • Jomfruhummer Nord, 0,2% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,2%
 • Lax Östersjön, 0,1%

Total FKA-andel, 1,3%

R 230 Ocean Freja. Bild: Ocean Prawns

Andel av fiskerättigheterna för P/R Ocean Freja, fiskart och kvot, andel

 • Torsk ö. Östersjön, 2,3%

Total FKA-andel, 0,1%

I Kanada och Grönland såväl som på internationellt vatten har Ocean Prawns intressebolag främst fiskerättigheter för räka men även en del fisk. Förutom egna fiskerättigheter hyr båtarna i Kanada också in andras fiskerättigheter, exempelvis från Nuluak Fisheries. Reval Viking är en av fyra räkfiskebåtar i Estland, de andra tre ägs av Reyktal. UAB Marlinas har hela Litauens räkkvot.

I styrelsen för Ocean Prawns A/S sitter Kristian Barslund Jensen, Daniel Barslund, Martin Barslund Juel Jensen, Hanne Grete Jensen, Johnny Paulsen och Henrik Espersen.

Läs också: Fiskfiskarnas Hanstholm – Vendelbo

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!