Varför inga fiskare i ett samtal om framtidens fiske och hållbara hav

Havs- och vattenmyndigheten ordnar i år den digital version av Havs- och vattenforum. Det blir en mindre tillställning med samtal om olika aspekter på hållbara hav och ett antal workshops. En handlar om framtidens fiske. Det märkliga med det samtalet är att inte en enda fiskare finns med i samtalspanelen.

Deltar gör däremot 7 höga byråkrater och 2 politiker. Ingen av de senare har någon som helst kunskap om fiske. En av dem, skärgårds- och regionplaneringslandstingsrådet  i Stockholm Gustav Hemming, är istället känd för att sprida felaktigheter och falska nyheter när det gäller fiske. Miljö- och klimatminister Per Bolund har så vitt jag vet aldrig uttalat sig om fiske och förmodligen är han i realiteten nästan totalt okunnig på området. men hans ska iofs bara säga nåt allmänt hållet och ingår inte gruppen som ska samtala.

Inte heller journalisten Folke Rydén ingår i samtalsgruppen utan ska prata om vilka lösningar han ser för framtiden när det gäller havsmiljön i Östersjön. Nån intellektuell gigant är han inte håller, de har framgått klart av de avsnitt av TV-programmet Muren som jag sett. Men kanske kan det bli intressant att höra honom ändå även om jag inte hyser några större förhoppningar. Han är dock en mycket duktig journalist även om han inte verkar så allmänbildad som en borde kunna vänta sig av så känd journalist.

När det gäller byråkraterna handlar det om tre generaldirektörer, Jakob Granit från havs och vattenmyndigheten, Ingrid Petersson från Formas och Christina Nordin från Jordbruksverket som säkerligen alla är mycket kompetenta, men de är utan tvekan inga höjdare när det gäller kunskaper om fiske även om Jakob Granit säkerligen är mycket kunnigare nu än när han började som generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Av de tre avdelningscheferna vet jag att både Mats Svensson och Niclas Thörnell från Havs- och vattenmyndigheten i alla fall framstår som kompetenta. Det vet också en del om fisket och fiske. Olof Johansson från Jordbruksverket känner jag inte till. Om Mikhail Durkin från Coalition Clean Baltic (CCB) vet jag inte heller nånting. CCB verkar dock vara en byråkratisk organisation utan några särskilt kontroversiella ställningstaganden.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!