Fiskarna vid fjordarna – RI 566 Madsalune

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

RI 566 Madsalune är en trålare på 168 bruttoton med hemmahamn i Hvide Sande  och med RI 566 Madsalune ApS i Ringkøbing som ägare. Ägare av RI 566 Madsalune ApS är Niels Iversen Klit som också äger Klit Tækkeskruer ApS och dessutom är delägare i I/S Klit tillsammans med Jette Klit Søndergaard och Lily Margrethe Bank Klit.

År 2019 gick RI 566 Madsalune ApS med en vinst på cirka 200 000 DKK. De bokförda tillgångarna var total 35 miljoner DKK varav 20 miljoner i fiskerättigheter och 15 miljoner i fiskebåtar.

RI 566 Madsalune. Bild: West Diesel

Andel av fiskerättigheterna för RI 566 Madsalune ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,2%
 • Torsk Skagerak, 0,5%
 • Sej, 0,1%
 • Kuller Nordsjön, 0,6% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 1,9%
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 0,1% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 1,0%
 • Rödspätta Nord, 2,1%
 • Rödspätta Skag, 1,2%
 • Piggvar och slätvar, 0,7

Total FKA-andel, 0,7%

Förutom i de egna bolagen sitter Niels Iversen Klit också i styrelsen för Sydvestjysk Fiskeriforening där han har sällskap av Jens Frich, Holger Lodberg, Lars Tarp Jensen, Jesper Juul Larsen, Niels Arne Hounisen och Søren Timmerby.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!