MSC-märkt en förutsättning för ASC-märkning

Fiskfoderproducenter som vill bli ASC-certifierade måste framöver visa att de marina ingredienserna kommer från hållbara fisken. Efter implementeringen av ASC foderstandard i augusti 2022 kommer fiskodlingar som använder foder baserat på vildfångad fisk behöva foder. De måst då byta till ett foder kompatibelt med den nya ASC-standarden för att bibehålla sin ASC-certifiering. Det gäller exempelvis alla laxodlingar som idag har ASC-märkning.

MSC-märkt för att blig ASC-märkt

Standarden bygger på att fiskfoderproducenterna vid certifieringar redogör för alla marina ingredienser i sitt foder och deras hållbarhetsstatus. Den lägsta tillåtna statusen på ett fiske är att det ligger i ett så kallat Fiskeförbättringsprogram (Fisheries Improvement Project). För varje omcertifiering krävs det sedan att allt mer fisk kommer från alltmer hållbara källor. Den sista nivån är att 100% av de vildfångade råvarorna ska komma från MSC-certifierade fisken.

Detta är enligt MSC ett viktigt steg för att förbättra hållbarheten i fiskodlingar och bekämpa överfisket i våra hav. Lanseringen av den nya standarden kommer att ge MSC-certifierade yrkesfisken en särställning hos foderproducenter.

– Jag hoppas att den kommer att fungera som ett kraftfullt incitament för tex de stora nordatlantiska fiskena efter sill, blåvitling och makrill, där renset ofta används som foder, att vilja bli omcertifierade. Idag är de suspenderade på grund av brister i förvaltningen, säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

Fiskfodertillverkarna positiva

Flera av de nordiska fiskfodertillverkarna har höga ambitioner vad gäller MSC. Genom den nya foderstandarden kommer de kanske att kunna visa att deras foder är det mest hållbara i världen. Ledande laxfodertillverkare som Cargill och Biomar rapporterade under 2019 – 2020 att 57 % till 93% av de marina ingredienserna som används i deras foder kommer från MSC-certifierat fiske. Och Aker Biomarine som gör fiskfoder av krill har 100% MSC certifierade ingredienser i sitt foder.

Cirka 20% av världens vildfångade fisk och skaldjursfångster går idag till att producera fiskmjöl och fiskolja. En del av detta går till kosttillskott och djurproduktion på land, men det allra mesta, cirka tre fjärdedelar, används i vattenbrukssektorn. De fiskarter som framförallt används till fiskmjöl och fiskolja för fodertillverkning är små pelagiska arter. Det är bland annat anchoveta, tobis, blåvitling, vitlinglyra, skarpsill och sardin. Men även sill från Östersjön går idag till fiskmjöl och fiskolja.

När det gäller svenskt pelagiskt fiske så är det mesta MSC-märkt. Sillfisket i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön, skarpsillsfisket i Östersjön, Skagerak och Nordsjön, tobisfisket samt fisket av vitlinglyra i Nordsjön och Skagerak är alla MSC-märkta fisken.

Svenska yrkesfiskare som fiskar till fiskmjölsfabrikerna fiskar alltså i stort sett bara MSC-märkt fisk med undantag av sillen/strömmingen som fiskas i Bottenhavet.

Läs mer om pelagiskt fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!