Norra skärgården – Svanen Fiskeri AB

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Svanen Fiskeri AB på Rörö ägs av bröderna Roger och Stefan Larsson. De två är också de enda ordinarie styrelseledamöterna med deras respektive fruar som suppleanter.  Företaget äger trålaren GG 840 Svanen på 152 bruttoton. Båten används till kräftfiske, fiskfiske och sillfiske.

GG 840 Svanen är en av två fiskebåtar i Sverige som både fiskar pelagiskt och demersalt. Även GG 210 Vera C (Fiskeri AB Ginneton) och GG 77 Falken (Astrid Pelagic AB) har både pelagiska fiskerättigheter och demersala fiskmöjligheter, men i det pelagiska fisket används GG 77 Falken enbart som lysbåt medan GG 210 Vera C i allmänhet inte alls används till pelagiskt fiske.

Omsättningen i Svanen Fiskeri AB var nästan 7 miljoner SEK år 2019. De bokförda tillgångarna var drygt 4 miljoner SEK varav 3,6 miljoner i fiskebåtar. Något värde för fiskerättigheter finns inte upptaget i bokföringen. Företaget har pelagiska fiskerättigheter för sill och skarpsill samt årliga fiskemöjligheter för kräfta och demersal fisk.

GG 840 Svanen

Andel av fiskerättigheterna för Svanen Fiskeri AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  • Sill Skag/Katt, 5,7%
  • Sill östra Östersjön, 0,6%
  • Skarpsill Skagerak, 2,6%
  • Skarpsill Östersjön, 0,1%

Förutom i det egna företaget är Roger Larsson också styrelsemedlem i Hamn- och Fiskareföreningen Rörö Strandkassa upa.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!