Norra skärgården – bröderna Ivarsson från Fotö

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Bröderna Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson är ägare av Fiskeri AB Ingun på Fotö som äger räktrålaren GG 73 Ingun på 222 bruttoton. Fiskeri AB Ingun har dotterbolaget Fiskeri AB Danafjord som i sin tur äger GG 980 Danafjord på på 135 bruttoton. GG 980 Danafjord är en kvotbåt och används inte till nåt regelmässigt fiske. GG 73 Ingun har årliga fiskemöjligheter för framförallt räka och fisk. Per-Olof Ivarsson är ordinarie styrelseledamot med Robert Ivarsson som suppleant.

En tredje bror, Ingvar Ivarsson på Öckerö, äger för sin del Signora Fiskeri AB. Signora Fiskeri AB äger GG 773 Signora på 32 bruttoton som har fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. Ingvar Ivarsson är ordinarie styrelseledamot i företaget med fadern Gösta Ivarsson som suppleant.

GG 773 Signora

De två företagen ska ses som helt separata enheter utan samordning.

Omsättningen i Fiskeri AB Ingun det senaste bokföringsåret (slutade 2020-08-31) var cirka 13 miljoner SEK med en vinst på 1,4 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 18,5 miljoner SEK varav 2,4 miljoner i fordringar på koncernbolag och 10 miljoner i kortfristiga fordringar. Fiskebåten i moderbolaget är i stort sett helt avskriven. Företagets fiskemöjligheter är upptagna i bokföringen, men bara till ett mindre värde.

Signora Fiskeri AB omsatte för sin del 3 miljoner SEK med en vinst på 300 000 under det senaste bokföringsåret som tog slut 2020-06-30. De bokförda tillgångarna var nästan 7 miljoner SEK varav fiskebåtar till ett värde av 2,4 miljoner.

Per-Olof Ivarsson är styrelsemedlem i Fiskeri AB Ingun, Fiskeri AB Danafjord, Fotö Hamnförening ek.för och Svensk Exportfisk ek.för. Robert Ivarsson bara i Fiskeri AB Ingun och Fiskeri AB Danafjord. Ingvar Ivarsson har inga uppdrag vid sidan av det egna företaget.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!