Fisket av tobis är inget hot mot lunnefåglarna

Tobis är en fisk som fångas för fiskmjölstillverkning och inte används för nåt annat. Den art som framförallt fiskas är havstobis (Ammodytes marinus) som är vanlig i Nordsjön men även kusttobis (Ammodytes tobianus) fiskas. De två arterna går inte att skilja åt.

Tobis. Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

En art som inte fiskas i nån större utsträckning är tobiskung (Hyperoplus lanceolatus) (tidningen Fisheco och Aftonbladet kallar den felaktigt för kungstobis), men den fångas som bifångst ihop med havstobis och kusttobis. Aftonbladet och Fisheco påstår dock det men det är alltså inte sant.

De som uttalar sig om saken från den brittiska fågelskyddsorganisationen The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) blandar totalt ihop de olika tobisarterna (om det nu är han som blandar ihop dem och inte journalisterna). Eftersom det på RSBP:s hemsida står att lesser sandeel (kusttobis) är lunnefågelns huvudföda framstår det som om det handlar om journalisterna/översättarna.

Tobisfisket

Mycket riktigt fiskas några 100 000 ton tobis varje år, men det handlar då alltså främst om havstobis och kusttobis. En stor del av detta fångas i brittiskt vatten. Det handlar dock bara om mindre än en halv procent av beståndet som fiskas. Ett så begränsat fiske är naturligtvis inget hot mot lunnefågeln. Påståendet från RSBP som sprids av Aftonbladet och Fisheco är inget annat än dumheter och  det verkar dessutom påhittat då det på hemsidan för RSBP står att klimatförändringar är det stora hotet mot både tobis och lunnefåglar.

Det finns bara tre länder som fiskar tobis. Det är Norge, Danmark och Sverige. Så har det varit i alla tider och det har inget med Brexit att göra. Det är därför också rimligt att norska, danska och svenska fiskare även efter Brexit behåller kvoterna. Fisket sker uteslutande till fiskmjölsändamål.

Aftonbladets Gabriella Bergström och Fishecos Jan Olsson sprider sammantaget inget annat än felaktigheter, falska nyheter och dumheter. I Bergströms fall sannolikt för att hon saknar tillräckligt kunskap om fiske och havsmiljö. I Jan Olssons fall troligen för att han svårt att låt bli att ljuga.

Läs mer om tobisfiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!