Svenskdominerade Skagen – Båt GG 330 Carmona

Det finns ett antal svenska fiskeriföretag som inte har danskflaggade båtar men landar större delen av sina fångster i Skagen där också huvuddelen av underhållet brukar ske. Därför har jag valt att skriva om dessa företag i samband med Skagen. Flera av dessa företag och fiskebåtar hör hemma i Fiskebäck, men några av dem finns på Fotö, Dyrön och i Rönnäng. På Dyrön finns Båt GG 330 Carmona AB.

Ägare av Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön är Anders Gustafsson. I styrelse för företaget sitter Anders Gustafsson med frun som suppleant. Fredrik Gustafsson, son till Anders Gustafsson, uppges vara ägare till GG 350 Liz AB på vissa sajter men på andra sajter anges det vara ett dotterbolag till Båt GG 330 Carmona AB. Styrelsen i detta bolag utgörs av Anders Gustafsson, hans söner Fredrik Gustafsson och Eric Gustafsson samt Martin Ivarsson (bror till Mathias Ivarsson som är delägare i Arkö Fiske AB), Thomas Kjellberg och Simon Kjellberg. Det är personer som normalt arbetar på GG 330 Carmona men för närvarande har företaget ingen fiskebåt. En ny båt ska dock vara under konstruktion. GG 350 Liz AB äger dock den lilla kräfttrålaren GG 350 Liz på 16 bruttoton.

Båt GG 330 Carmona AB är också hälftenägare i PFG Fish AB med dotterbolaget PFG Hamn AB. Den andra ägaren i detta företag är Lövön AB. Det sistnämnda företaget är involverat i ett projekt som går ut på att odla fisk på land.

Det senast redovisade bokföringsåret för Båt GG 330 Carmona tog slut 2019-06-30. Omsättningen i företaget var 50 miljoner SEK och vinsten 12 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna vid bokföringsårets slut var totalt 153 miljoner SEK varav 50 miljoner i fiskerättigheter och 82 miljoner i fiskebåtar. Det var innan de sålt den gamla GG 330 Carmona. Antalet anställda var 9 personer. GG 350 Liz AB hade en omsättning på cirka 600 000 SEK under sitt senats bokföringsår.

Andel av fiskerättigheterna för Båt GG 330 Carmona AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 3,1%
 • Sill Nordsjön, 7,0%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 7,0%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 9,0%
 • Sill Skag/Katt, 9,0%
 • Sill västra Östersjön, 9,2%
 • Sill östra Östersjön, 11,2%
 • Sill norra Östersjön, 0,1%
 • Skarpsill Skagerak, 7,0%
 • Skarpsill Östersjön, 11,6%
 • Makrill, 6,4%
 • Makrill norsk zon, 6,4%
 • Blåvitling, 12,0%
 • Tobis, 14,2%

Dessutom har GG 350 Liz fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Anders Gustafsson är styrelseledamot i Båt GG Carmona AB, GG 350 Liz AB, PFG Fish AB, PFG Hamn AB och FF Skagen Fond, Fredrik Gustafsson i GG 350 Liz AB och Swedish Pelagic Federation PO. FF Skagen Fond är huvudägare i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S. Martin Ivarsson är styrelseledamot i GG 350 Liz och PFG Hamn AB.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!