Svenskdominerade Skagen – Lövön AB

Det finns ett antal svenska fiskeriföretag som inte har danskflaggade båtar men landar större delen av sina fångster i Skagen där också huvuddelen av underhållet brukar ske. Därför har jag valt att skriva om dessa företag i samband med Skagen. Flera av dessa företag och fiskebåtar hör hemma i Fiskebäck, men några av dem finns på Fotö, Dyrön och i Rönnäng. I Rönnäng finns Lövön AB.

Lövön AB ägs av bröderna Mats Arvidsson, Anders Arvidsson och Gunnar Arvidsson. Mats Arvidsson äger också Tjörnvarvet AB och Rönnängs Fartygskonsult AB. Lövön AB är hälftenägare i PFG Fish AB och dess dotterbolag PFG Hamn AB. Den andra hälften ägs av Båt GG 330 Carmona AB.

De tre ägarbröderna utgör också hela styrelsen i Lövön AB med Mats Arvidsson som suppleant och de andra två som ordinarie ledamöter.

Lövön AB äger den pelagiska trålaren GG 778 Lövön på 807 bruttoton. År 2019 omsatte företaget 30 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 134 miljoner SEK varav 4 miljoner i fiskerättigheter och 41 miljoner i fiskebåtar. 52 miljoner var fordringar från Lövön Holding AB som ägdes av Gunnar Arvidsson och Anders Arvidsson. Under 2020 fusionerade de två företagen.

GG 778 Lövön

Andel av fiskerättigheterna för Lövön AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 0,7%
 • Sill Nordsjön, 4,9%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 4,9%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 7,1%
 • Sill Skag/Katt, 7,1%
 • Sill västra Östersjön, 9,2%
 • Sill östra Östersjön, 7,6%
 • Sill norra Östersjön, 0,1%
 • Skarpsill Skagerak, 5,8%
 • Skarpsill Östersjön, 7,8%
 • Makrill, 4,7%
 • Makrill norsk zon, 4,7%
 • Blåvitling, 8,9%
 • Tobis, 9,6%

Gunnar Arvidsson är styrelseledamot i Lövön AB, PFG Fish AB och PFG Hamn AB, Anders Arvidsson i Lövön AB och PFG Hamn AB medan Mats Arvidsson är styrelseledamot i Lövön AB, Tjörnvarvet AB och Rönnängs Fartygskonsult AB samt suppleant i Alfa Marine Consulting AB.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!