BalticWaters 2030 och deras lögner – trålfiskegränsen

Sverige kan flytta ut trålfiskegränsen om bara politisk vilja finns säger Stiftelsen BalticWaters 2030. Det stämmer. Men det får konsekvenser. Det vill inte BalticWaters 2030 kännas vid för de nämner det inte.

Konsekvenserna är allvarliga för det småskaliga kustnära fisket och för det storskaliga pelagiska konsumtionsfisket. Men det betyder inget för det storskaliga fisket av råvara till fiskmjölsfabrikerna. BalticWaters 2030 för människor bakom ljuset.

Konsekvenser för fisket

Större delen av det småskaliga kustnära fisket i Sverige skulle nämligen slås ut. Siklöjefisket och strömmingsfisket för surströmmingsändamål skulle slås ut. Det handlar om ett 30-tal trålare i Västerbotten och Norrbotten och några till längre söderut längs Norrlandskusten. Nästan allt yrkesfiske i Norrbotten och Västerbotten skulle försvinna.

Det pelagiska trålfisket med mindre trålare i Östersjön skulle slås ut. Det fisket involverar ett 30-tal trålare med bas i Östersjöhamnar. Fisket på Gotland skulle i princip slås ut helt.

Kräfttrålningen i Kattegatt skulle slå ut. Det är huvuddelen av det halländska kustnära fisket. Fisket i Halland skulle nästan slås ut helt.

Den kustnära kräft- ock räktrålningen i Skagerak skulle slås ut. Konsekvensen skulle bli att i stort sett allt kustnära fiske i norra Bohuslän försvann liksom en stor del av det småskaliga och kustnära fisket i Göteborgstrakten.

Som en konsekvens av att avtalen med Danmark och Finland om fiske innanför territorialvattengränsen skulle sägas upp blir det inte längre möjligt för svenska fiskare att fiska innanför Danmarks territorialvattengräns. Det skulle slå ut det svenska konsumtionsfisket av sill i Skagerak som delvis sker med små trålare och delvis med stora trålare. De små trålarna skulle helt försvinna.

BatlicWaters 2030 vill lägga ner fisket

Förlaget från BatlicWaters 2030 är ett nedläggningsförslag. De föreslår att huvuddelen av det svenska fisket förbjuds och stoppas. Läggs ner. Det fiske som berörs minst av deras förslag är det storskaliga pelagiska fisket.

BalticWaters 2030 är oärliga. De för folk bakom ljuset. De ansvariga för oärligheten är Konrad Stralka, Otto von Arnold, Marie Berglund, Ragnar Elmgren, Per Larsson och Anna Rosenqvist. Styrelsen för BalticWaters 2030.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!