BalticWaters 2030 och deras lögner – sillbeståndet

80% av sillen har försvunnit sen 1970-talet säger Stiftelsen BalticWaters 2030. Det stämmer. Men bara i egentliga Östersjön. När det gäller Bottenhavet är det en lögn. Baltic Waters 2030 hävdar att det beror på det nuvarande förvaltningssystemet där beståndet förvaltas enligt maximalt hållbart uttag (MSY). Det är en lögn. De säger att de beror på kvotsystemet som gynnar de stora fiskebåtarna. Det är en lögn.

Sillen försvann på 1980-talet och 1990-talet. Förvaltning enligt MSY tycks ha införts 2010 men en liknade förvaltning infördes 1999. Då hade sillbeståndet redan minskat med nästan 80%. Sen dess har sillbeståndet legat stabilt. Så sanningen är att beståndet minskade innan förvaltning enligt MSY infördes. Förvaltningen enligt MSY har medfört att sillbeståndet inte längre minskar utan är stabilt.

Egentliga Östersjön. SSB är sillbeståndets storlek. Källa: ICES

I Bottenhavet är beståndet lika stort som på 1970-talet. Detta trots att fisket ökat mycket kraftigt.

Bottenhavet. Källa: ICES

2009 infördes individuella överförbara fiskerättigheter (TFC och ITQ) för pelagisk fisk i Sverige. Efter att systemet införts minskade antalet stora båtar i det pelagiska fisket från totalt 80 stycken år 2008 till totalt 29 stycken år 2020. En minskning med 64%. Antalet kustnära fiskebåtar som ägnar sig åt pelagiskt fiske minskade inte alls. År 2009 var det cirka 300 båtar som fiskade på kustkvoten, år 2013 cirka 340 och år 2019 var det cirka 320. (Källa: Havs- och vattenmyndigheten).

BalticWaters 203 ljuger och har fel

Vi kan konstatera att BalticWaters2030 har totalt fel när det gäller förvaltningssystemet och kvotsystemet  för pelagisk fisk i Östersjön. Deras tre påståenden om orsaker till sillbeståndet är mindre idag än på 1970-talet är lögner. De som är ansvariga för lögnerna är Konrad Stralka, Otto von Arnold, Marie Berglund, Ragnar Elmgren, Per Larsson och Anna Rosenqvist. Styrelsen för BalticWaters2030.

Varför minskade då sillen så mycket på 1970-talet och 1980-talet? Sanningen är att ingen vet. Det är i alla fall inte det svenska fisket. Inte heller förvaltningssystemet med MSY eller kvotfördelningen med TFC. MSY och TFC har istället räddat sillbeståndet från fortsatt minskning.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!