BalticWaters 2030 och deras lögner – industritrålare

BalticWaters 2030 är en stiftelse som tyvärr anställt Conrad Stralka. Han har gjort sig känd för fara med osanning och hitta på falska uppgifter om fiske. Han har tagit med sig detta förfarande in i BalticWaters 2030. Jag har tidigare skrivit om tre områden där lögner, felaktigheter, insinuationer och rena påhitt används för att försöka vilseleda allmänheten. Det gäller situationen för sillbeståndet i Östersjön, orsakerna till torskbeståndets dåliga status i Östersjön och när det gäller konsekvenserna av en utflyttning av trålfiskegränsen.

De för också fram många felaktiga uppgifter om det storskaliga pelagiska fisket och industrifiske. Det senare är fiske för industriändamål vilket innebär tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. De påstår att 20 industritrålare tar upp nästan all fisk i Östersjön och hänvisar till en rapport om ICES. För det första ägnar sig industritrålare bara åt pelagiskt fiske (i Östersjön handlar det om skarpsill och sill) och fiskar inte torsk.

ICES rapport om Östersjön

ICES rapport hävdar dock att 20 trålare fiskar större delen av den pelagiska fisken. Så här står det i ICES-rapporten:

The fleet is comprised of around 20 offshore vessels (around 10 vessels >40 m) and around 550 coastal vessels (the vast majority < 12 m). The offshore fleet mostly targets herring and sprat using pelagic trawls in the main basin of the Baltic Sea but also uses bottom trawls to fish for cod in the southern Baltic Sea.

Inte ett ord om industritrålare. Utan det enda som står är att 20 fiskbåtar fiskar huvuddelen av all torsk och huvuddelen all pelagisk fisk. Det finns inget stöd för påståendet från BalticWaters 2030 i ICES rapport. Emellertid är ICES påståenden också lite felaktiga.

Det pelagiska fisket

Det är i verkligheten fler än 20 trålare och snörpvadsbåtar (antalet varierar mellan 20 och 25 beroende på år) som fiskar större delen av sillen och skarpsillen. När det gäller det torskfiske som fanns får vi lägga till ytterligare cirka 10 båtar.

Av de 20-talet båtar som fiskar pelagiskt är det flera trålare som huvudsakligen fiskar direkt till konsumtion, exempelvis SIN 50 Laguna, SIN 602 Courage, KA 38 Stjärnfors och KA 10 Tammerfors. Flera andra fiskar till stor del för konsumtion med fångsten exporteras till Baltikum och Ryssland. Några av dem är VK 190 Scanö, VY 242 Vestland, VY 33 Britton med flera. I själva verket är det bara ett tiotal trålare som i huvudsak fiskar råvara till fiskmjölsfabrikerna. De hör alla utom en hemma i Göteborgsområdet men även den ägs av yrkesfiskare i Göteborgsområdet.

Sanningen är alltså att omkring 20 trålare och snörpvadsbåtar fiskar större delen av sillen i Östersjön. Men bara hälften av dem kan sägas ägna sig åt fiske för fiskmjölsindustrin, dvs industritrålning. BalticWaters 2030 har utan tvekan hittat på en verklighet som inte finns. Sådant kallas att ljuga och att sprida falska nyheter.

BalticWaters 2030 hittar på en falsk verklighet. De sprider falska nyheter. De ansvariga för falskheten är Konrad Stralka, Otto von Arnold, Marie Berglund, Ragnar Elmgren, Per Larsson och Anna Rosenqvist. Styrelsen för BalticWaters 2030.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!