Fiskare på Sotenäs och Stångenäs – Knutsson Fiskeri

Sotenäs hade en gång i tiden ett par av Sveriges allra största fiskelägen, Smögen och Gravarne (idag Kungshamn) samt flera andra mindre som exempelvis Hasselösund, Väjern, Fisketången, Hovenäset, Skalhamn, Bovallstrand och Ulebergshamn. Det var också tillsammans med Stångenäs centrum för den svenska stenindustrin. Stångenäs är annars mest känt för att Lysekil ligger där. Lysekil är en stad som varit beroende av fiske genom Skandiaverken som tillverkade tändkulemotorer och en mängd fiskindustrier och konservfabriker.

Idag är Sotenäs storhetstid som fiskelägesbygd över men det finns fortfarande enstaka båtar i flera av fiskelägena. Dessutom är Kungshamn centrum för den svenska fiskbearbetningsindustrin var huvudinriktning idag dock är produktion av olika produkter baserade på norsk lax även som sillprodukter också framställs. Smögen har kvar sin fiskauktion så många båtar landar sin räkfångster där. Några få yrkesfiskeföretag finns kvar i några fiskelägen.

I Lysekil finns det idag några expansiva fiskeriföretag såsom LL 91 Fisk & Skaldjur AB och Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men egentligen inget annat fiskerelaterat. Staden lever på sitt raffinaderi och sina turister.

Knutsson Fiskeri KB

Knutsson Fiskeri KB är ett kommanditbolag i Kungshamn med Gunnar Knutsson som kommanditdelägare och hans son Martin Knutsson som komplementär. Företaget äger kräftrålaren LL 1149 Herring på 44 bruttoton. Båten och företaget har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk, Några ekonomiska siffror för verksamheten finns inte tillgängliga då kommanditbolag inte publicerar något offentligt tillgängligt bokslut.

LL 1149 Herring har använts till snörpvadsfiske efter skarpsill med ljus vilket inte är så märkligt då Gunnar Knutsson är en erfaren snörpvadsfiskare och bland annat har ägt LL 149 Pater Noster och LL 149 Thetis.

Förutom det egna bolaget har Martin Knutsson också en post som styrelsesuppleant i Svenska Kustfiskareföreningen Väst PO (SKV).

Gunnar Knutsson är för sin del även styrelseordförande i Kungshamnsfiskarna AB där han har sällskap av Mats Andersson (VD), Jarl Fransson, Carl Lennart Amandusson, Kent Sivertsson och Peter Magnus Olsson som ordinarie styrelseledamöter och David Mörk Fransson som suppleant. Vidare är Gunnar Knutsson styrelseledamot i Westcold Logistics AB som är ett dotterbolag till Kungshamnsfiskarna AB och Västkustfisk SVC AB. Han är också komplementär i Pater Noster Fiskeri KB med frun/sambon Ingrid Mariann Karlsson som suppleant.

Kungshamnsfiskarna är framförallt ett försäljningsföretag för bränsle men driver även ett isverk, en sillmottagningsverksamhet samt kyl- och frysverkssamhet.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!