Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Krossekärrs Fiske AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Krossekärrs Fiske AB

Krossekärrs Fiske AB hör hemma i Krossekärr utanför Grebbestad. Ägare är Ingvar Olsson och han är också ordinarie styrelseledamot. Suppleant i bolagsstyrelsen är hans fru Florence Olsson. Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Företaget äger trålaren SD 669 Palermo på 19 bruttoton. Det är den tidigare SD 668 Pinnö. Det huvudsakliga fisket är kräftfiske men båten har årliga fiskemöjligheter även för räka och fiske.

SD 669 Palermo. Bild: Krossekärrs Fiske AB

År 2019 omsatte Krossekärrs Fiske AB drygt 2,6 miljoner SEK och gjorden vinst på en bit över 300 000. De bokförda tillgångarna var totalt cirka 1,8 miljoner.

Ingvar Olsson är också styrelseledamot i Krossekärr Småbåtshamn AB och Njord Norra Bohuslän, Ekonomisk förening samt suppleant i styrelsen för Grebbestadsfisk, ekonomisk förening.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!