Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 622 Vanguard AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 622 Vanguard AB

SD 622 Vanguard AB är ett fiskeriföretag i Havstenssund som ägs av Jan Thuresson och Henrik Thuresson. De två är också ordinarie ledamöter i styrelsen med Carina Thuresson, fru till Henrik Thuresson, som suppleant. Ingen av de tre har några andra uppdrag eller äger några andra företag,

Företaget äger förstås en fiskebåt med namnet SD 622 Vanguard. Det är en trålare på 141 bruttoton som används till räkfiske och kräftfiske. Har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

SD 622 Vanguard när den hette SIN 59 Kungsö.

Under det senats redovisade bokföringsåret som slutade 2020-08-31 var omsättningen i SD 622 Vanguard AB 5,9 miljoner SEK. Vinsten var nästan 800 000 kronor. De bokföra tillgångarna var 6,2 miljoner SEK varav nästan 5 miljoner SEK i fiskebåtar.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!