Hallandsfiskarna – Handelsbolaget VG 27 i Galtabäck

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

Handelsbolaget VG 27 i Galtabäck

VG 27 Rönnskär är en garnfiskebåt på 13 bruttoton som har hemmahamn i Galtabäck en bit söder om Träslövsläge. Ägare av båten är HB VG 27 i Galtabäck. Detta företag ägs av Mikael Bernhardt och hans bror Mattias Larsson. Fisket är inriktad på fisk av olika slag, däribland sjurygg och torsk, samt kräfta, men begränsat i omfattning. Tidigare har verksamheten haft en stor garnfiskebåt men den är sen länge såld. Det är dock den båten som förekommer på varenda bild på internet om en sökning görs på VG 27 Rönnskär.

De två bröderna äger även Björkängs Fisk AB som bedriver fiskhandel i Björkäng mitt emellan Träslövsläge och Glommen. Det är de två delägarnas huvudsakliga inkomstkälla. Mikael Bernhardt äger också den enskilda firman Mikaels Lantbrukstjänst.

Omsättningen i HB VG 27 i Galtabäck är inte känd då handelsbolag inte redovisar ekonomin offentligt. Men det handlar om mindre än en halv miljon kronor enligt företagets momsredovisningar.

När det gäller Björkängs Fisk AB omsatte företaget 4,6 miljoner SEK under det senast redovisade bokföringsåret som tog slut 2020-06-30. Vinsten var nästan 400 000 kronor. De bokförda tillgångarna 1,5 miljoner SEK.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!