Hallandsfiskarna – VG 117 Kungsvik och HJ Fiske AB

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 117 Kungsvik

VG 117 Kungsvik är en trålare på 128 bruttoton med hemmahamn i Träslövsläge. Ägare är bröderna Henrik Karlsson och Johan Karlsson. Båten används till kräftfiske och är en av de båtar som landar mest kräfta i Sverige. Innehar årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk. Dessutom innehar båten ett torskfisketillstånd i Östersjön men något sådant fiske är idag inte tillåtet.

Henrik och Johan Karlsson äger också HJ Fiske AB som bildades under 2020 och ännu inte levererat ett första bokslut. Bolaget har väl troligen övertagit båten och om det inte skett så kommer det väl troligen att ske. I styrelsen för bolaget är Henrik Karlsson och Johan Karlsson ordinarie ledamöter medan deras mor Yhvonne Karlsson och Anna-Lena Brand som troligen är en syster är styrelsesuppleanter.

Henrik Karlsson är också styrelseledamot i Västkustfisk SVC AB. Hans bror Johan Karlsson är styrelsesuppleant i Västkustfisk SVC AB och ordinarie styrelseledamot i Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. (HKPO).

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!