Svenskarna vid Bristol Bay

Familjen Alstrom i Yukon-deltat är bara en av många svenskättade familjer som finns i Alaska. Speciellt var svenskar viktiga när det gällde utvecklingen av världens viktigaste kommersiella laxfiske i Bristol Bay. En av de svenskar som kom att ta del i detta fiske och förädlingen av laxen var Peter Nilsson från Öland. I USA var han känd som Pete Nelson och kallades Whitehead Pete.

Whitehead Pete

Peter Nilsson var ägare av ett salteri på västsidan av Kvichak-flodens mynning på en plats som kallades Squaw Creek. Han byggde salteriet 1912 och sålde det 1925 till Nakat Packing Corporation som byggde om salteriet till en konservfabrik. Konservfabriken var känd som Nakeen, Mellan 1912 och 1924 drev han salteriet som hade många svenskar anställda.

“Whitehead Pete” Nelson till vänster ombord på ett skepp i början av 1900-talet. Bild: The San Francisco Maritime National Historical Park, Mrs. Pete Nelson Collection.

Nilsson själv hade fiskat på Bristol Bay sen 1890-talet. Fisket bedrev så som idag med hjälp av små båtar. Det första salteriet anlade han vid Igushik-floden, på västra sidan av Nushagak Bay år 1902. Han byggde också ett salteri vid Copenhagen Creek på västra sidan av Kvichak Bay. Båda dessa salterier var mindre än det som han senare lät uppföra vid Squaw Creek. Squaw Creek hade tidigare varit platsen för en yup’ik-by (yup’ik är inuitfolket i området) och påverkades bara i liten utsträckning av erosion i motsats till många andra platser runt Kvichak Bay och Kvichak-floden.

Tunnor och fiskebåtar vid Pete Nelsons salteri vid Squaw Creek. Bild: The San Francisco Maritime National Historical Park, Mrs. Pete Nelson Collection. C.A. Thayer i bakgrunden. Mannen i förgrunden är John Englund, syskonbarn till Pete Nelson.

Han inköpte också en stor skonare vid namn C.A. Thayer för transporter av salt lax från Alaska till Kalifornien. C.A. Thayer har alltså aldrig varit en fiskebåt vilket antyds eller påstås i en film om fisket på Öland. Mellan 1912 och 1925 ska skonaren i alla fall huvudsakligen ha haft en helt svensk besättning. Alla anställda av Pete Nelson (Peter Nilsson).

Andra svenskar

Pete Nelson var dock bara en av många svenskar som var aktiva i Bristol Bay-fisket och bosatta i området. De flest kom att gifta sig med lokala kvinnor och det finns fortfarande många personer med svenska namn bland lokalbefolkningen.

En annan svensk i området vid samma tid var Theodore ”Svoger” Nelson som var bosatt i byn Koggiung och gift med en lokal kvinna. Hans son Allen Nelson (1911-2001) blev fiskare och levererade bland annat lax till konservfabrikerna Diamond J och Diamond X. En annan var Carl Johnson som arbetade för Pete Nelson både i Igushik och Squaw Creek. Även han var från Öland och kom till området (till Naknek) år 1909 från San Francisco).

Carl Johnson är mannen som står upp. Bild: San Francisco National Historical Park, John Johannesen Collection

Andra svenskar och svenskättlingar i området var bland annat Ed Nelson, Alan Nelson, Carl-Ake (okänt efternamn), Al ”Swede” Aaberg, Nels Hedlund (1913-1993), flera andra Peter Nelson, Oskar Larson, Nicholas Christianson, Carl Anderson, Elmer Eriksson, Andrew Hogberg, Charles Soranson, Hjalmer Johnsen, Olif M. Johnsen, William Brown, Louis Hansen, Carl M. Anderson, Adolf Peterson, Charles A Persson, Olaf Polson och Ernest L Olsson.

I Bristol Bay-området fanns också många norrmän, danskar och finländare (i allmänhet svenskspråkiga).

Området kring Bristol Bay drabbades mycket hårt av spanska sjukan och det verkar som om hela arbetsstyrkan vid Squaw Valley dog.

Ännu idag finns det svenskättlingar kvar och flera kan hittas i ledningen för ursprungsfolkets företag Bristol Bay Native Corp. Däribland Shawn Aspelund, Russell S. Nelson och Hazel Nelson.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!