För att rädda torsken i Östersjön behövs ökat fiske

Ny forskning har kommit fram till att ett ökat fiske av sill och skarpsill i Östersjön gynnar torskbeståndet då konkurrensen om födan minskar. Den nya forskningen baseras på ett ekosystembaserat synsätt.

Fiskas det mycket pelagisk fisk kan det också enligt forskningen fiskas mer torsk. Med hårt fiske av sill och skarpsill ökar även storleken på torskindividerna enligt den nya ekosystembaserade forskningen. Ett mer omfattande fiske tycks alltså ge större bestånd i Östersjön. Av både sill, skarpsill och torsk.

Hela den nuvarande fiskeriförvaltningen i Östersjön är därför troligen heltokig och bidrar till att alla viktiga fiskbestånd bara mår sämre och sämre samt blir mindre och mindre, både som bestånd och som individer i bestånden.

Lösningen enligt den nya forskningen är inte ett mindre och mindre fiske utan troligen ett kraftigt ökat fiske av skarpsill och dessutom ett reduktionsfiske av spigg. Kanske måste också fisket av sill öka i södra Östersjön.

Att fiska ner skarpsillsbeståndet till de nivåer som fanns på 1980-talet är troligen en bra idé om torskbeståndet i Östersjön ska kunna växa till sig.

Att även fiska torsk, framförallt fiska bort delar av tusenbrödrabeståndet i Östersjön är troligen även det en bra idé. Det skulle sannolikt också innebära att det västra beståndet av sill blev större. Som det nu är finns det det stor konkurrens om födan mellan små torskar, skarpsill, sill och spigg. Det leder till att alla arterna förutom spigg är undernärda, små och magra.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!