Fisket i Skåne – Rååbåtarna

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt. Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Rååbåtarna

Rååbåtarna AB som bedriver yrkesfiske i form av turfiskeverksamhet ägs av Thomas Lövström. Turfiskeverksamhet kräver ingen fiskelicens och behöver inte ta hänsyn till kvoter. I styrelsen för företaget är Thomas Lövström ordinarie styrelseledamot med Amanda Lövström (troligen en dotter) som suppleant.

För verksamheten har företaget fyra  båtar. De tidigare fiskebåtarna Siam, Svalandia II och Islandia samt den tidigare skonaren Confidentia. Båtarna har Ålabodarna som hemmahamn men fisketurerna utgår från Råå. Turfiskeverksamheten startade 1949.

Siam. Bild: Rååbåtarna

Rååbåtarna AB omsatte 2,8 miljoner SEK under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-06-30 med en vinst på nästan 170 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 1,4 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!