Norrlandskustens fiskare – Rederiet Rönnskär

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk ochjakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom ficks också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Rederiet Rönnskär AB

Rederiet Rönnskär AB är ett fiskeriföretag i fiskeläget Rönnskär som ligger på en ö utanför tätorten Stocka i norra Hälsingland. Stocka är mest känt för att författaren Anderz Harning växte upp där. Ägare av företaget är Karl Åke Wallin som också är ordförande i PO Kustfiskarna Bottenhavet ekonomisk förening. I styrelsen för Rederiet Rönnskär AB är Karl Åke Wallin ordförande, dottern Malin Larsson Wallin ordinarie styrelseledamot och svärsonen Daniel Larsson styrelsesuppleant.

Bolaget äger garnfiskebåten HL 3 Thule på 14 bruttoton som främst används till garnfiske av strömming (sill) till surströmming och konsumtion. Hemmahamn uppges vara Stocka. Wallin eller företaget äger även de små fiskebåtarna HL 9 och HL 17. De används sannolikt till sik- och laxfiske med fällor. Tidigare har företaget ägnat sig åt trålfiske av strömming. Idag driver det en egen fiskindustri med en mindre filémaskin.

HL 3 Thule. Bild: Rederiet Rönnskär AB

Omsättningen i företaget under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-08-31 var 2,1 miljoner SEK. Vinsten var cirka 140 000 kronor. Bolaget har ökat omsättningen och gjort vinst varje år sen i alla fall 2014. De bokförda tillgångarna var nästan 2,3 miljoner SEK varav 1,5 miljoner i likvida medel.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!