Anna Ljungströms lögner om fisket i Östersjön

Anna Ljungström heter en skribent på Supermiljöbloggen. Hon har skrivit en artikel om Östersjön och dess miljöproblem. Avsnittet om fiske är fullt av lögner och felaktigheter. Men annat är kanske inte att vänta när hon har lögnfabriken BalticWaters2030 som en källa för sina påståenden. En annan källa är en förvirrad grupp forskare på Stockholm universitet som haft fel i allt de påstått om fisket de senaste 20 åren.

Torsken

Ljungström påstår att fisket orsakat kollapsen för torsken. Det är en lögn. På flera sätt. Beståndet i östra Östersjön har inte kollapsat. Det finns gott om torsk. Men den är liten och undernärd. Problemen har inget med fisket att göra. Inte heller har det med kvoterna att göra. I flera år innan torskfiskeförbudet infördes fångades bara cirka 50-75% av torskkvoten. Storleken på kvoten hade alltså ingen egentlig betydelse för fångstens storlek.

Anledningen till yrkesfisket inte fångade all torsk de kunde var att torsken var mager och full med parasiter. Den var i princip osäljbar. Allt för många sälar är orsak till att torsken är full med parasiter (de sprid av sälar) och svält är anledningen till de småväxta torskarna. Huvudanledning till den brist på mat som finns när torsken är liten och som orsakar svält är övergödning och döda bottnar på grund av syrebrist. En annan anledning till att torsken blivit allt mindre är att Östersjön blivit allt varmare på grund av klimatförändringar. Varmare hav ger mindre storlek.

Orsakerna till torskens problem är alltså klimatförändringar, övergödning, syrebrist och sälspridda parasiter. Fisket och yrkesfiskarna är inte problemet. De hör istället, tillsammans med fiskarna i vattnet, till de som drabbats och drabbas av problemen. Anna Ljungström är totalt oärlig och förmodligen okunnig när hon skriver om torsken.

Sillen och det pelagiska fisket

Sillbeståndet i Östersjön har varit lika stort i 30 år, sen början av 1990-talet. Ingen minskning har skett under den tiden utan minskningen skedde på 1970-och 1980-talet. Då var det mycket omfattande fisket en del av problemet. Det mycket mindre yrkesfisket idag är däremot inget problem. Anna Ljungström vilseleder helt om detta i sitt lögnaktiga angrepp på fisket.

SSB är beståndsstorleken

Idag finns det nästan ingen bottentrålning alls i Östersjön. När det fiskades torsk bottentrålades cirka 20% av Östersjöns bottnar. Idag är bara några få procent som bottentrålas (vid fiske av rödspätta i södra Östersjön, siklöjefiske i Bottenviken och småskaligt strömmingsfiske i Bottenhavet). Bottentrålning är idag inget problem i Östersjön. Anna Ljungström sprider en falsk bild av hur fisket ser ut i Östersjön.

De stora pelagiska trålarna som ägnar sig åt industrifiske gör ingen skada på bottnarna alls. De använder flyttrål. Dvs trålar som aldrig för havets botten.  Dessutom är det mycket välbelagt att det pelagiska fisket är det mest klimat- och miljövänliga fisket såväl som långsiktigt hållbart. Ljungström verkar faktiskt helt obildad när det gäller fiske.

När det gäller ICES bedömningar av bestånden i Östersjön så finns det många problem med dem. De bygger på beräkningsmodeller som ingen egentligen vet om de stämmer eller inte. När det gäller pelagiska fisk som sill (också kallad strömming) och skarpsill tyder mycket på att modellerna stadigt underskattar storleken på bestånden. Situationen är sannolikt inte så allvarlig när det gäller sillbeståndet som en del vill få det till. Definitivt inte så allvarlig som Ljungström gör gällande (sill och strömming är dessutom samma fisk, Ljungström tycks tro att det är olika arter men det står rätt i sidspalten).

Att sillen blir mindre är sannolikt kopplad till den allt varmare Östersjön som också är orsaken till att sillbestånden i söder är mindre än förr medan sillbeståndet i Bottenhavet är större.

Andra fiskarter

När det gäller problem för andra fiskarter är fisket också totalt oskyldigt till dessa. Siklöjebeståndet är litet då det finns alldeles för många vikaresälar. Lokala gäddbestånd har problem på många håll på grund av omfattande fritidsfiske, skarv och spigg. Lax och ål har problem på grund av vattenkraftsutbyggnaden. Laxen även på grund av miljögifter. Ålen kanske också på grund av klimatförändringar. Att försöka få det till att fisket orsakat dessa problem så som Ljungström gör är oärligt, falskt och felaktigt.

Läs också:

Läs mer om pelagiskt fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!