Supermiljöbloggen borde kanske lära sig nåt om fiske först

Supermiljöbloggen ska börja skriva om fiske. Det bådar inte gott för den första artikeln i den nya serien om fiske är nerlusad med fel. Dessutom ska de samarbeta med lögnfabriken BalticWaters2030 och dess anställde chef över falska nyheter, Conrad Stralka. Det är en organisation och en man som inte ens kan stava till sanning när det gäller fiske.

Torskfisket

Exempelvis påstår Supermiljöbloggen att den svenska regeringen drev igenom undantag vad det gäller torskfisket i Östersjön. Det är helt påhittat. Den enda torsk som får fångas i Östersjön är torsk som fås som bifångst i annat fiske. Dessutom får fritidsfisket fortsätta fånga torsk.

Det var inte heller fisket som ledde till torskfiskestoppet som Supermiljöbloggen påstår. Orsaken till torskfiskestoppet var torskens dåliga hälsa som i sin tur beror på svält och parasiter som sprids av säl. Svälten beror på födobrist orsakad av syrebrist och döda bottnar. Detta beror i sin tur på övergödning. Klimatförändringar har också lett till ett varmare hav. Östersjöns varmare vatten är dåliga nyheter för torsken som vill ha det kallt. Dessutom bidrar varmare vatten till småväxt fisk.

Vi kan konstatera att Supermiljöbloggen ljuger och hittar på en falsk verklighet.

Sillfisket

När det gäller sillen finns inget undantag heller. Men sill från det västra beståndet fångas ihop med sill från Nordsjön vid konsumtionsfiske i Skagerak i området kring Skagen. Det är oundvikligt och kan inte stoppas så vida inte allt svenskt konsumtionsfiske av sill stoppas.

Beståndet av sill i Östersjön har inte minskat från 300 000 ton till 60 000 ton mellan 1992 och idag. Det är helt påhittade siffror som Supermiljöbloggen sprider. Beståndet (biomassan) var cirka 700 000 ton år 1992 och cirka 400 000 ton år 2021. 2001 var biomassan också cirka 400 000 ton. 2011 var den cirka 600 000 ton. Allt enligt ICES beståndsuppskattningar. Fångsten var cirka 200 000 ton år 1992 och nästan 200 000 ton 2020. 2001 cirka 150 000 ton och 2011 cirka 100 000 ton.

Var Supermiljöbloggen hämtat sina siffror från är obegripligt. Inte en siffra rätt nånstans.

Klimatförändringar

Den varmare Östersjön gör att också att det blir mer sill/strömming längre norrut vilket har föranlett ICES att ändra beståndsuppskattningen i Bottenhavet och Bottenviken. Något som resulterat i en stor kvot för alla. Även för det kustnära fisket. Kustkvoten som de fiskar på utgörs av en viss procent av totalkvoten. Att påstå att det bara är kvoten för det storskaliga fisket som ökat är ingenting annat än kvalificerade dumheter. Okunnighet och lögn från Supermiljöbloggens sida helt enkelt.

Klimatförändringarna är också det som leder till mindre fiskindivider. Det har inte egentligen med fisket att göra. Även på detta område sprider Supermiljöbloggen falska uppgifter.

Påståendet om sillfiskets negativa påverkan på samhällsekonomin är dessutom ren dumhet. De som räknat på det har räknat fel. Personerna (Conrad Stralka och Stefan Fölster) har utgått från felaktiga parametrar, hittat på om hur fisket fungerar. Räknat kostnaderna fel med mera. Hela beräkningen är strunt.

Supermiljöbloggen borde lära sig nåt om fiske innan de beslutar sig för att sprida lögner från en av de värsta lögnfabrikerna i Sverige. BaticWaters2030. För Supermiljöbloggen har i stort sett inte lyckats komma med ett enda korrekt och sant faktapåstående i sin första text från lögnfabriken.

Att samarbeta med BalticWaters2030 gör att Supermiljöbloggens redan tveksamma trovärdighet ramlar ner till Donald Trumps nivå.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!