Matfiskodlarna – Nordic Trout

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Nordic Trout Sweden AB

Nordic Trout Sweden AB är ett företag som ägs av Nordic Trout AB (tidigare Ålands Fiskförädling, ÅFF) på Åland som i sin tur huvudsakligen ägs av familjen Hukkanen genom Kalaneuvos Oy via Nordic Fish Oy och Taimen Oy.

Odlingsanläggning. Bild: Nordic Trout

Företaget har odlingar av regnbåge i Glafsfjorden vid Hillringsberg i närheten av Glava, i Västra Silen vid Skacködegården (Vårvik) öster om Gustavsfors, i Foxen vid Västra Fågelvik söder om Töcksfors, i Upperudshöljen vid Håverud, i Övre Fryken vid Torsby och Stöpafors. Tidigare hade de också odlingar i Bottenhavet vid Köpmanholmen som ligger i Örnsköldsviks kommun. Dotterbolaget Slotts Lax AB har dessutom en odling av regnbåge i Siljan vid Björka plus två odlingar till. Nordic Trout har egen produktion av sättfisk.

Till det kommer flera anläggningar i Finland och på Åland så företaget har totalt 32 anläggningar som odlar regnbåge och öring. Vid en anläggning på Åland slaktas fisken och där produceras regnbågsrom. I övrigt levereras regnbåge som slaktad hel och rensad fisk till företagets kunder.

Antalet anställda i hela företaget är 120 varav cirka 40 i Sverige. Omsättningen var 160 miljoner SEK i det svenska företaget Nordic Trout Sweden AB under 2020 (finns märkligt nog olika uppgifter på olika webbsajter). Vinsten var 38 miljoner SEK medan de bokförda tillgångarna var  cirka 160 miljoner SEK. Företagets styrelse består av Veijo Hukkanen, Toni Ville Antero Hukkanen och Elsi Helena Lyydia Vatanen som alla representerar ägarfamiljen. VD är Boris Romar medan Elin Sofie Schäfer är särskild delgivningsbar person.

Nordic Trout Sweden AB är delägare i Matfiskodlarna Sverige AB och Alf-Håkan Romar sitter i Matfiskodlarnas styrelse.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!