Fiskodling i Sverige

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas är regnbåge.

5 företag dominerar matfiskodlingen i Sverige och de är också störst när det gäller sättfisk av regnbåge, öring, lax och röding. Företagen som står för mer än 90% av matfiskodlingen i Sverige är Nordic Trout Sweden AB med dotterbolaget Slotts Lax AB, Vattudalens Fisk AB med dotterbolaget Vattvikens Fisk AB och systerbolaget EM Lax AB, Umlax AB, Svensk Fjällröding AB och Överumans Fisk AB. Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län.

Odling av fisk och skaldjur i Sverige för konsumtion år 2017 art, årton

 • Regnbåge, 11 361
 • Musslor, 2 014
 • Röding, 1 310
 • Ål, 105
 • Kräftor, 1
 • Ostron, 1

Odling av fisk och skaldjur i Sverige för konsumtion år 2017, art, miljoner kronor

 • Regnbåge, 426
 • Röding, 68
 • Ål, 10

25% av regnbågen och alla musslor odlas i havet.

Odling av sättfisk i Sverige år 2017, art, ton

 • Regnbåge, 565
 • Öring, 234
 • Röding, 65
 • Lax, 55
 • Ål, 2

Odling av sättfisk i Sverige år 2017, art, miljoner kronor

 • Regnbåge, 41,5
 • Öring, 18,2
 • Ål, 9,3
 • Lax, 8,0
 • Röding, 4,9

Ägare av Nordic Trout Sweden AB är finländska Nordic Trout AB på Föglö som ägs av familjen Hukkanen. Företaget som har 11 odlingar i Sverige har också odlingar i Finland. Fisken rensas och förpackas på Åland. Förutom regnbåge produceras även regnbågsrom och öring för konsumtion. Slotts Lax AB som också tillhör koncernen och har huvudkontor i Borlänge odlar regnbåge i Dalarna.

Vattudalens Fisk AB med säte i Strömsund i Ströms vattudal ägs av norska företaget Svåholmen AS som ingår i Egersund Group AS. Egersund Group är idag i först hand en tillverkare av trålar, tråldörrar och annan utrustning till fiske, offshoreindustri och fiskodling. De är också huvudägare i börsnoterade AKVA Group ASA med samma inriktning. Ägare av Egersund Group AS är familjen Frode Teigen och Hans Kristian Mong med 50% var. Frode Teigen är också minoritetsaktieägare i The Scottish Salmon Company PLC. EM-Lax AB med huvudkontor i Hult i Småland har Olav Rydholm och Hans Kristian Mong som huvudägare.

Vattudalens Fisk AB odlar främst regnbåge i Ströms vattudal i Jämtland medan EM-Lax AB odlar regnbåge, röding, lax och öring med fokus på sättfisk. Men de odlar även matfisk som rensas och förpackas på Åland. Odling finns bland annat i Småland där Rydholm också driver sportfiskeverksamhet (Berget Sportfiske & Aquakultur AB) i en odlingsdamm.

Umlax AB med huvudkontor i Lycksele odlar röding för konsumtion i Malgomaj och Slussfors samt sättfisk av röding och regnbåge i Vilhelmina, Arjeplog och Lockne. Rensning och förpackning sker i Vilhelmina. Umlax AB ägs av Josef Nygren och statliga Saminvest AB. Företaget är under rekonstruktion på grund av ekonomiska probelm.

Svensk Fjällröding AB odlar röding i Landösjön och ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland som själva odlar sättfisk av röding vid Omegalax i Timrå.

I Storuman har Överumans Fisk AB sitt huvudkontor. Ägare är det finska företaget Heimon Kala Oy. De odlar regnbåge och har anläggningar i Blåtjärn (yngel) och Hölleforsen (sättfisk) samt kassodlingar vid Luspholmen och Ankarsund i Storuman.

Andra fiskodlingsföretag i Sverige är Hoverberg Fisk AB, Gustavalax AB, Kedjeåsens Fisk AB, Älvdalslax AB, Tiraholms Fisk AB, Sjöarps Rökeri (odlar lax), Kronobergs Lax AB (sättfisk, lax)och Scandinavian Silver Eel AB.

Hoverberg Fisk AB odlar regnbåge i Storsjön vid Hoverberg i Jämtland. Moderbolag är Olav Wangensten AS i Valdres, Norge. I Wangenstenkoncernen ingår också Valdresmeieriet AS.

Gustavalax AB finns i Gustavsfors i Hagfors kommun, Värmland. Moderbolag är Fjordlax i Hagfors AB. Ägare är Ulf Hallin och bolaget producerar bland annat rökt regnbåge.

Kedjeåsens Fisk AB i Karlskoga arrenderar fiskevatten av Sveaskog AB i Kilsbergen, Örebro län där de sätter ut fisk som de odlat. De driver också Kilsbergens Sportfiske som säljer fiskekort till de arrenderade vattnen samt föder upp sättfisk av regnbåge, röding och öring till andra fiskodlare. Dessutom säljer de fiskfoder och utrustning till fiskodlingsföretag. Ägare av företaget är Christian Höllgård.

Älvdalslax AB ägs av Anders Beronius och hans fru Marit Beronius. Företaget odlar regnbåge i Älvdalen, Dalarna, för att sälja rom och sättfiskar.

I Bolmen odlar Tiraholms Fisk AB regnbåge samt bedriver yrkesfiske. Ägare av företaget är familjen Ekwall.

Andra odlingar för sportfiskeändamål är bl.a. CampMayFly i Bondemölla, Hökensås Sportfiske AB med flera odlingar, Hultsby fiskodling, Sunnedams Sportfiske i Trälshult, Månstorps Stugor & Sportfiske, Spångabäckens Fiskeodling och Vilstena Fiskodling. 

Det finns säkerligen också många flera små kommersiella odlingar för sportfiskeändamål än de jag nämnt här.

Scandinavian Silver Eel AB odlar ålyngel för utsättning i en landbaserad fiskodling.

Till detta kommer planer på storskaliga landbaserade odlingar av lax, landbaserade odlingar av räka samt småskalig odling av andra sorters fiskar som tilapia, gös, stör, karp, clarias med mera.

Läs också: 

Företagen som odlar musslor, ostron och alger

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!