Matfiskodlarna – Umlax AB

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Umlax AB

Umlax AB är ett svenska fiskodlingsföretag som helt och hållet ägs av Josef Nygren via holdingbolagen Umlax Invest AB och Stortallen Holding AB. De har sex anläggningar i Lappland. Sättfiskanläggningar finns i Vilhelmina, Arjeplog och Lockne. Fiskodlingar finns i sjön Malgomaj och i Storuman vid Slussfors. Fisken rensas, filéas och förpackas på en anläggning i Vilhelmina. Som sättfisk produceras röding och regnbåge men företaget producerar enbart röding i sin odlingar.

Bild: Umlax AB

Styrelsen i Umlax AB består av Josef Nygren som också är VD, Anna-Carin Jonsson och Tarald Sivertsen med Emanuel Nygren, son till Josef Nygren, som suppleant. Josef Nygren är också ordförande och i Matfiskodlarna Sverige AB som har Umlax som en delägare.

Tillsammans med sonen äger han också det mindre fiskodlingsföretaget Umgransele Fisk AB som i sin tur är delägare i. Styrelsen i Umgransele Fisk AB består av Josef Nygren och Emanuel Nygren som ordinarie ledamöter med Josef Nygrens fru Carina Nygren som suppleant. Umgransele Fisk AB odlar regnbåge och öring som sättfisk till sportfiskesjöar. De köper också sättfisk av röding av Umlax AB för utsättning i sportfiskesjöar.

Josef Nygren kontrollerar också det nybildade och vilande bolaget Lilltallen AB.  Styrelsen utgör var honom själv med frun som suppleant. Dessutom fastighetsbolaget Umgransele Fastigheter AB tillsammans med sonen Emanuel Nygren som själv äger Björnmyra Holding AB. i det bolaget är Emanuel Nygren vD och styrelseordförande med frun Ida Nygren som suppleant.

Omsättningen i Umlax AB var 43 miljoner SEK år 2020 med en förlust på 5 miljoner. De bokförda tillgångarna var 69 miljoner SEK. Antalet anställda var 24 stycken. Umgransele Fisk AB omsatte för sin del nästan 10 miljoner SEK är 2020 med en vinst på nästan 2 miljoner. Bolaget hade bokförda tillgångar på cirka 5 miljoner SEK.

Vattenbruk

I Fiskodlare i Norr ek. för. är Josef Nygren delägare ihop med Emanuel Nygren, Iivari Valli (Vattudalens Fisk AB), Elin Mehlhorn och Kenneth Ottosson (Brännsand Fiske AB). Fiskodlare i Norr är delägare i Vattenbrukscentrum Norr AB. Styrelsen i Vattenbrukscentrum Norr AB består av Christopher Johansson (ordf.). Josef Nygren, Iivari Valli, Kenneth Ottosson, Knut Erik Richardsson och Anders Kiessling. Christer Lindberg är VD.

Kommunpolitiker

Josef Nygren är också en ledande kommunpolitiker i Lycksele kommun där han representerar Kristdemokraterna i fullmäktige. Han är också ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom är han styrelseledamot i det kommunala fastighetsbolaget Lycksele Bostäder AB och styrelsesuppleant i kommunala bolaget Lycksele Stadshus AB som äger Lycksele Bostäder AB. Emanuel Nygren är styrelseledamot i Lycksele Djurpark AB som ägs av Lycksele Stadshus AB.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!