Sättfiskodlarna – Bröderna Olsson HB

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin gene sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Bröderna Olssons Fiskodling HB

Bröderna Olsson Fiskodling HB är ett fiskodlingsföretag i Vallsta i Medelpad.  De driver tre odlingsanläggningar. Företaget odlar och föder upp öring, röding, bäckröding, regnbåge och harr.

En av anläggningarna är Lottefors där fisken odlas i öppna kassar i kraftverksdammen. I Hällbo odlas fisk inomhus och i stora jorddammar och i Karlslund i Bollnäs odlas fisk inomhus. Sättfisken levereras till en mängd mottagare i hela Sverige för att sättas ut i sportfiskesjöar och som kompensation för öringbestånd som drabbats av vattenkraftsutbyggnaden.

Företaget ägs av Roland Olsson och hans brorson Janne (Jan Olof) Olsson. I bolaget arbetar också Rolands söner Roger Olsson och Peter Olsson. Är 2020 omsatte företaget mellan 5 och 10 miljoner SEK baserat på en uppskattning gjord utifrån momsredovisningarna.

Fiskodlingen i Lottefors. Bild: Bröderna Olsson

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!