Sättfiskodlarna – Aneboda Fiskodling

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin gene sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Aneboda Fiskodling

Aneboda Fiskodling drivs av företaget Svensk Miljökontroll AB i Aneboda sydväst om Lammhult i Småland. De odlar karp i två former, spegelkarp och praktkarp, samt gräskarp. Det är den enda karpodlingen i Sverige med egen uppfödning, avel och odling. Huvuddelen av sättfiskproduktionen består av gräskarp. Odlingen sker i ett 40-tal dammar:

Dammodlingen används för extensiv produktion av karp och gräskarp under perioden maj till september samt till förvaring under vintern. Genom att kombinera odling av karp med odling av gräskarp tillvaratas den naturliga produktionen av insekter, bottenfauna och vattenväxter.

Gräskarp sätts ut i olika sjöar för att bekämpa igenväxning. Spegelkarp sätts ut i sportfiskesjöar medan praktkarp sätts ut i mindre dammar för syns skull.

Företaget ägs av Roger Jonsson. I styrelsen sitter Roger Jonsson som ordinarie ledamot med sonen Fredrik Jonsson som suppleant. Sonen Jonas Jonsson är VD.

År 2020 omsatte Svensk Miljökontroll AB cirka 1,9 miljoner SEK, gjorde en vinst på nästan 140 000 och hade bokförda tillgångar på 1,6 miljoner SEK.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!