Överförbara fiskerättigheter på gång i det demersala fisket

Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit det, Sveriges Fiskares PO (SFPO) har föreslagit det och nu föreslår också regeringen det. Permanent överförbara fiskerättigheter (TFC) i det demersala fisket. Det finns i de flesta andra länder som exempelvis på Island, i Storbritannien, Norge och Danmark. i Sverige finns det sen länge i det pelagiska fisket.

Regeringen föreslår det dock inte rakt av och direkt utan vill förstås ha en utredning först. Det är också rimligt för vissa saker måste diskuteras och betänkas. Maxgränser för innehav, storleken på en kustkvot, särskilda kvoter för mindre aktiva fiskare och för nya fiskare med mera. Dessutom vilka arter som ska ingår i systemet och vilka som ska lämnas utanför.  Vidare hur regelverket ska se ut för de som både fiskar demersalt och pelagiskt samt förstås en del annat.

Regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndigheten har fått ett uppdrag från regeringen om att ta fram en fördjupad analys av överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter bottenlevande arter (det demersala fisket). Myndigheten har tidigare föreslagit att införa ett system med fleråriga fiskerättigheter. Samtidigt lyfte de också fram ett antal frågor som behöver utredas vidare. Myndigheten får därför i uppdrag att närmare beskriva hur olika möjligheter och risker bäst kan hanteras. Analysen ska redovisas i januari 2023.

I det svenska fisket efter bottenlevande arter (exempelvis torsk, havskräfta och räka) finns i dag möjligheter för yrkesfiskare att genom byten eller handel överföra fiskemöjligheter mellan sig på årsbasis. Systemet innebär en större flexibilitet för den enskilde fiskaren att till exempel hantera olika bifångster. Det kan därmed säkerställa att svenska kvoter nyttjas mer rationellt. Havs- och vattenmyndigheten har i ett tidigare regeringsuppdrag föreslagit att dessa individuella fiskerättigheter ska gälla över flera år. På samma sätt som i dag är fallet i det pelagiska fisket efter sill, makrill och skarpsill med mera.

Havs- och vattenmyndigheten har pekat på flera fördelar med en längre giltighetstid på fiskerättigheterna. Däribland möjligheter till förenklat regelverk, ökad lönsamhet för företagen och bättre incitament för investeringar. Samtidigt finns det flera frågor som enligt myndigheten behöver utredas vidare. Inte minst hur ett system kan ta hänsyn till småskaligt kustnära fiske. Eventuella effekter på fiskbestånden och på lokala landningar är andra exempel på frågor som myndigheten nu får i uppdrag att titta närmare på.

– Detta är en viktig fråga för fiskenäringen och för fiskets framtid. För att regeringen ska kunna ta ställning är det centralt med ytterligare analysarbete, i nära dialog med fiskets organisationer och andra berörda intressenter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!