Fiskgrossisterna – Quality Food

Fiskgrossister är företag som köper upp fisk för vidareförsäljning till butiker och restauranger eller så exporterar de fisken till uppköpare i andra länder. Grossister kan köpa fisk, skaldjur och fiskprodukter direkt från yrkesfiskare, via fiskauktion och från beredningsindustrier. Eller till och med från nån annan grossist. De kan även importera direkt från nåt annat land. Olika grossister kan ha olika inriktning på verksamheten.

De grossister som exporterar eller importerar är ofta dotterbolag till utländska företag. En del kan vara svenska företag som har dotterbolag i andra länder. Andra grossister är helt inriktade på försäljning till storkök, andra fokuserar på finrestauranger medan andra säljer till stora affärskedjor och så finns det såna som bara säljer till mindre fiskbutiker.

En del grossister kan vara inriktade på skaldjur, andra på sötvattensarter och åter andra kan vara fullsortimentsgrossister. Några grossistföretag bedriver ibland egen förädlingsverksamhet av olika slag och en del bedriver också detaljhandel.

Quality Food och JO Food

Quality Food in Sweden AB med huvudkontor i Varberg är moderbolag i en fiskhandelskoncern med dotterbolag som Mondi Group AB (Hallandsfisk) och JO Food AB med lokaler och kontor i Göteborgs fiskhamn. Ägare av koncernen är Erling Charleson. Han är också ende ordinarie styrelseledamot med sonen Erik Charleson som suppleant. Sonen är ägare av ett annat fiskhandelsföretag som heter Shrimp Pimp AB där de två har omkastade roller i styrelsen.

Mondi Group handlar enbart med skaldjur som importeras. JO Group handlar med svensk fisk och skaldjur såväl som importerade. Båda företagen bedriver också förädlingsverksamhet.

Erling Charleson är också delägare i Leccornia AB som också har broderna Egon Charleson som delägare. Öven Leccornia är ett fiskhandelsföretag med huvudkontor i Varberg. Leccorna driver fiskhandelskedjan Kronans Fisk. I styrelsen för Leccornia AB sitter ytterligare en bror, Ingemar Charleson som ordförande medan Egon Charleson och Erling Charleson är ordinarie styrelseledamöter. Styrelsesuppleanter är Kerstin Charleson (fru till Erling Charleson) och Lena Charleson (fru till Egon Charleson).

Syskonen Charleson kommer från en fiskarsläkt i Bua som tidigare  i 3 generationer bedrivit fiske. De har bl.a. haft båtar med namnet Randivåg. Alla nämnda företag utom JO Food AB har samma adress i Varberg.

År 2020 omsatte hela Quality Food-koncernen 432,2 miljoner SEK med en vinst på 55,6 MSEK. De bokförda tillgångarna vara 157,3 miljoner SEK.  Antalet anställda är cirka 80 personer.

Leccornia AB (Kronans Fisk) hade för sin del an omsättning på 35,9 miljoner SEK år 2020 med en vinst på 1,2 miljoner. De bokförda tillgångarna var 13,8 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!