HaV vill genomföra försök med kameror på fiskebåtar

Under 2022-2023 vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillsammans med yrkesfisket genomföra ett försök med kameror och sensorer ombord på fiskebåtar. Försöket kallas REM (Remote Electronic Monitoring) och ska ge svar på hur en framtida fiskerikontroll med fullt införd REM kan fungera.

Att ha en fiskerikontroll med kameror och sensorer handlar om att bidra till ett långsiktigt hållbart fiske så att även våra barnbarn kan äta fisk och skaldjur i framtiden. Under försöket vill HaV testa många olika aspekter av REM.

– Det handlar inte bara om att sätta en kamera på fiskefartyg, vi vill undersöka vilken teknik som fungerar bäst, hur vi värnar besättningens integritet, hur vi på enklast och säkrast sätt för över information från båt till HaV och hur arbetsflöden kan fungera internt på myndigheten, säger Ellinor Rutgersson, enhetschef för fiskeriuppföljningsenheten.

HaV söker fiskare som vill delta

Inom kort kommer HaV söka fiskare som vill delta i försöket. Myndigheten hoppas att fiskefartyg från olika typer av fiskerier vill vara med.

– Då får vi en så heltäckande bild som möjligt av hur REM fungerar på olika båtar som fångar olika sorters fisk och skaldjur vid olika tillfällen i olika vatten, förklarar Ellinor Rutgersson.

Genom att delta i försöket har fiskarna också möjlighet att påverka hur framtidens fiskerikontroll ska se ut.

Integritet

En fråga som funnits med under planeringen av försöket är en säker behandling av personuppgifter. Även fiskets producentorganisationer har lyft frågan.

– Det är en av de viktigaste sakerna vi behöver lära oss mer om. Hur ska vi sätta upp kameror och vilken metod är bäst för att maska eller ”pixla” ansikten på film så det inte går att identifiera personer? Det måste vi testa på riktigt för att hitta bästa lösningen. Men jag vill betona att kamerorna kommer vara placerade så att fisken är i fokus, det är den vi är intresserade av, säger Ellinor Rutgersson.

Ersättning

Havs- och vattenmyndigheten är medveten om att det kan innebära mer arbete för besättningen ombord när man deltar i försöket.

– Vi erbjuder deltagande fiskefartyg en ekonomisk ersättning både för att kompensera för den tid installation av utrustning tar och det extra arbete som det kommer innebära att vara med i försöket, förklarar Ellinor Rutgersson.

Danmark

I Danmark har det pelagiska fisket beslutat att införa övervakningskameror ombord på samtliga båtar. När det gäller det danska fisket av kräfta (jomfruhummer) har danska regeringen beslutat att övervakningskameror ska införas. Danska tester och försök har visat att det fungerar. Varför ska svenska myndigheter släng ut pengar på att testa nåt som redan är bevisat effektivt och fungerande? Det verkar inte handla om nåt annat än slöseri med resurser och feghet hos HaV. Det billigaste är ju att kopiera de danska lösningarna rakt av.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!