Nedskärningar på TripleNine i Thyborøn och Esbjerg

Det danska fiskmjölsföretaget TripleNine har problem med tillgång på råvara  på grund av sänkta fiskkvoter. Det har också inneburit höga priser på den fisk de kan få tag på. Situationen som inte ser ut att förändras inom en snar framtid tvingar företaget att anpassa sin produktionskapacitet. De räknar med att ett 35-tal arbeten, varav 25 i Thyborøn, kommer att försvinna på deras anläggningar enligt vad de uppger i ett pressmeddelande.

– Det er besluttet, at en væsentlig del af kapaciteten på fabrikken i Thyborøn nedlægges i løbet af de kommende måneder, og der foretages yderligere tilpasninger i den resterende del af den danske organisation, siger Group CEO Jes Bjerregaard og fortsætter:

– Med denne tilpasning af kapaciteten både, hvad angår medarbejdere og produktionskapacitet forventer vi, at vi vil være konkurrencedygtige og således realisere en tilfredsstillende indtjening fremover.
Kapaciteten i Thyborøn vil blive tilpasset de forventede råvaremængder således, at vi fortsat kan aftage leverancerne fra vores faste leverandører.

Minskningen kommer att omfatta både anställda inom produktion och administration i Thyborøn och Esbjerg.

Under 2021 har bolaget gjort ett negativt resultat. Det kommer att närmare redogöras för detta i samband med bolagsstämman den 26 april.

TripleNine har cirka 300 anställda i Norge, Chile og Danmark. I Danmark har TripleNine ca. 145 anställda. 2020 omsatte TripleNine Group A/S ungefär 2,2 miljarder danska kronor.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!