Andra dagen på Havs- och vattenforum

Andra dagen på Havs och vattenforum hade ett block om fiske som var intressant. För mig var det helt klart så att andra dagen av konferensen var mer intressant än första dagen när det gäller programpunkterna.

Presentationen av rapporten The Decline och Cod in the Baltic Sea av Sara Söderström och Beatrice Rindevall var balanserad och intressant. Även för mig som läst rapporten tidigare. Även om jag är kritisk till en del av åtgärdsförslagen i rapporten så är det i själva rapportdelen en bra rapport.

Det finns ingen ny vetenskap i den utan författarna har gått igenom den vetenskap som finns och sammanfattat den. Jag har läst de flesta av de rapporter de använt sig av och deras sammanställning är vettig och korrekt så vitt jag kan bedöma.

När det gäller själva rapporten ska jag återkomma med en kommentar till de beskrivande delarna av den. Genom att det sammanställt existerande forskning så är det en intressant och användbar referenspunkt när det gäller det aktuella kunskaps- och forskningsläget när det gäller torsken i Östersjön.

Även i övrigt var blocket om fisket intressant. Viktiga makthavare från Havs- och vattenmyndigheten som Mats Svensson och Niclas Törnell redovisade olika aspekter av myndighetens arbeta med fiskeriförvaltningen.

Slutligen några ord om själva konferensen. Det är en avslappnad tillställning där människor från alla möjliga håll kan mötas på ett chosefritt och tillåtande sätt. Mycket vetenskapligt, ordentligt organiserat och korrekt men samtidigt mycket informellt. Det fungerar faktiskt väldigt bar och gör det intressant även med saker som annars inte skulle varit så intressant. Vatten och kulturmiljö, vattenkraft, mystiska databaser, vattenvårdsförbund och en massa annat.

Men jag vill ha mer om havet. Och mer om fiske.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!